SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWindSnowdriftsGround ice Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Projekt : ClimateWater (2008-2011)

Názov: ClimateWater (FP7-ENV-2007-1/211894) Preklenutie medzery medzi adaptačnými stratégiami na dopady klimatických zmien a európskou vodnou politikou (Bridging the gap between adaptation strategies of climate change impacts and European water policies)
Fond: Program 7. RP. EK

Predmet  riešenia: Analýza a syntéza dokumentov na vyhodnotenie údajov a informácií o možných dopadoch klimatických zmien a opatrení na zmiernenie týchto dopadov, ktoré boli prijaté alebo navrhnuté v rámci EÚ.

Roky riešenia: 2008 - 2011

Postavenie SHMÚ:
vedúci pracového balíka WP 3 (analýza a syntéza metodík pre adaptačné opatrenia)
účasť v pracovných balíkoch WP 2 (analýza a syntéza dopadov klimatických zmien súvisiacich s vodou), WP 4 (identifikácia potrieb výskumu), WP 5 (identifikácia a preklenutie medzier v politike EÚ v oblasti vôd) a WP 6 (informovanie a šírenie výsledkov).

Partneri:
VITUKI - VITUKI Environmental and Water Research Institute, Maďarsko – lead partner
UNIDEB - University of Debrecen, Faculty of Technology, Maďarsko
CNR–IRSA - Water Research Institute of the National Research Council, Taliansko
USF - Institute of Environmental Systems Research, University of Osnabrück, Nemecko
GeoEcoMar - National Institute of Marine Geology and Geo-ecology, Rumunsko
GEONARDO  Geonardo Environmental Technologies, Maďarsko
UWIEN.IECB - University of Vienna, Rakúsko
UNILEI - University of Leicester, UK
SHMU – Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovensko
SOGREAH - SOGREAH Consultants, Francúzsko
MRA - Malta Resources Authority, Malta

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka): ClimateWater_final_report / Ing. Lotta Blaškovičová, PhD.


 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑