SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na High temperatures Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Projekt : Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej vody (2006-2009)


Názov:
Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej vody


Fond:
APVV

Predmet riešenia:
Definovanie hydrogeologického sucha a parametrov, ktoré možno využiť na jeho charakterizovanie, klasifikáciu a hodnotenie.

Roky riešenia:
2006 - 2009

Postavenie SHMÚ: 
spoluriešiteľ projektu

Partneri:

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislava
Slovenská Technická Univerzita, Stavebná fakulta

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka): Hydrologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej vody / RNDr. Ján Gavurník

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑