SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Rekreačné vody

7. Rekreačné vody

Zabezpečenie subsystémov Rekreačné vody spadá do rezortu zdravotníctva.

Monitoring Rekreačné vody - prírodné lokality a umelé kúpaliská metodicky riadi Úrad verejného zdravotníctva SR v zmysle platnej legislatívy.

Kontaktná osoba:

RNDr. Matisová E.

ÚVZ SR Bratislava
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑