SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na BúrkyVysoké teploty Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Prívalová povodeň Zobraziť výstrahy

Rekreačné vody

7. Rekreačné vody

Zabezpečenie subsystémov Rekreačné vody spadá do rezortu zdravotníctva.

Monitoring Rekreačné vody - prírodné lokality a umelé kúpaliská metodicky riadi Úrad verejného zdravotníctva SR v zmysle platnej legislatívy.

Kontaktná osoba:

RNDr. Matisová E.

ÚVZ SR Bratislava
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava