Aktuálna situácia na vodných tokoch

Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Devínska Nová Ves
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 480 cm 480 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 570 cm 570 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 670 cm 670 cm

Devínska Nová Ves - Morava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Devínska Nová Ves - Morava
Čas meraniaVodný stav [cm]
28.11.2021 21:30 170
28.11.2021 21:15 170
28.11.2021 21:00 170
28.11.2021 20:45 170
28.11.2021 20:30 169
28.11.2021 20:15 169
28.11.2021 20:00 169
28.11.2021 19:45 169
28.11.2021 19:30 168
28.11.2021 19:00 168
28.11.2021 18:00 167
28.11.2021 17:00 167
28.11.2021 16:00 166
28.11.2021 15:00 166
28.11.2021 14:00 166
28.11.2021 13:00 166
28.11.2021 12:00 166
28.11.2021 11:00 166
28.11.2021 10:00 166
28.11.2021 09:00 166
28.11.2021 08:00 165
28.11.2021 07:00 165
28.11.2021 06:00 165
28.11.2021 05:00 164
28.11.2021 04:00 164
28.11.2021 03:00 163
28.11.2021 02:00 163
28.11.2021 01:00 162
28.11.2021 00:00 162
27.11.2021 23:00 161
27.11.2021 22:00 160
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )