SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Ground frost Display warnings

Precipitation


Predpoved ALADIN z ... na ... UTC ÚHRN ZRÁZOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE 3H [mm/3h] 
Forecast ALADIN from ... to ... UTC PRECIPITATION AMOUNT 3H [mm/3h]