Aktuálna situácia na vodných tokoch

Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Podsuchá
Tok:Revúca
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Podsuchá - Revúca

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Podsuchá - Revúca
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2022 01:45 374.5
28.11.2022 01:30 374.6
28.11.2022 01:15 374.6
28.11.2022 01:00 374.6
28.11.2022 00:45 374.6
28.11.2022 00:30 374.6
28.11.2022 00:15 364.7
28.11.2022 00:00 374.7
27.11.2022 23:45 374.7
27.11.2022 23:30 364.7
27.11.2022 23:15 374.7
27.11.2022 23:00 374.7
27.11.2022 22:45 374.8
27.11.2022 22:30 374.8
27.11.2022 22:15 374.8
27.11.2022 22:00 374.8
27.11.2022 21:45 374.8
27.11.2022 21:30 374.9
27.11.2022 21:15 374.9
27.11.2022 21:00 374.9
27.11.2022 20:45 374.8
27.11.2022 20:30 364.8
27.11.2022 20:15 374.8
27.11.2022 20:00 374.9
27.11.2022 19:45 374.9
27.11.2022 19:30 374.9
27.11.2022 19:15 374.9
27.11.2022 19:00 374.9
27.11.2022 18:45 374.9
27.11.2022 18:30 375
27.11.2022 18:15 375
27.11.2022 18:00 375
27.11.2022 17:45 375.1
27.11.2022 17:30 375.1
27.11.2022 17:15 375.2
27.11.2022 17:00 375.2
27.11.2022 16:45 375.2
27.11.2022 16:30 375.2
27.11.2022 16:15 375.2
27.11.2022 16:00 375.2
27.11.2022 15:45 375.2
27.11.2022 15:30 375.3
27.11.2022 15:15 375.3
27.11.2022 15:00 375.2
27.11.2022 14:45 375.3
27.11.2022 14:30 375.3
27.11.2022 14:15 375.2
27.11.2022 14:00 375.2
27.11.2022 13:45 375.2
27.11.2022 13:30 375.1
27.11.2022 13:15 375.1
27.11.2022 13:00 375.1
27.11.2022 12:45 375.1
27.11.2022 12:30 375.1
27.11.2022 12:15 375
27.11.2022 12:00 374.9
27.11.2022 11:45 374.9
27.11.2022 11:30 374.8
27.11.2022 11:15 374.8
27.11.2022 11:00 374.7
27.11.2022 10:45 374.7
27.11.2022 10:30 374.6
27.11.2022 10:15 374.6
27.11.2022 10:00 374.5
27.11.2022 09:45 374.5
27.11.2022 09:30 374.5
27.11.2022 09:15 374.5
27.11.2022 09:00 374.5
27.11.2022 08:45 374.5
27.11.2022 08:30 374.5
27.11.2022 08:15 374.5
27.11.2022 08:00 374.5
27.11.2022 07:45 374.5
27.11.2022 07:30 374.5
27.11.2022 07:15 374.5
27.11.2022 07:00 364.5
27.11.2022 06:45 374.6
27.11.2022 06:30 374.6
27.11.2022 06:15 374.6
27.11.2022 06:00 374.6
27.11.2022 05:45 374.6
27.11.2022 05:30 374.7
27.11.2022 05:15 374.7
27.11.2022 05:00 364.7
27.11.2022 04:45 364.8
27.11.2022 04:30 364.8
27.11.2022 04:15 374.9
27.11.2022 04:00 374.9
27.11.2022 03:45 375
27.11.2022 03:30 375.1
27.11.2022 03:15 375.1
27.11.2022 03:00 365.2
27.11.2022 02:45 375.2
27.11.2022 02:30 375.2
27.11.2022 02:15 375.2
27.11.2022 02:00 375.3
27.11.2022 01:45 375.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )