Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Revúca - Number of station: 937

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 316.07 +0.03
28.11.2021 316.04 0
27.11.2021 316.04 +0.01
26.11.2021 316.03 -0.01
25.11.2021 316.04 0
24.11.2021 316.04 0
23.11.2021 316.04 -0.01
22.11.2021 316.05 0
21.11.2021 316.05 0
20.11.2021 316.05 0
19.11.2021 316.05 -0.01
18.11.2021 316.06 0
17.11.2021 316.06 0
16.11.2021 316.06 0
15.11.2021 316.06 -0.01
14.11.2021 316.07 0
13.11.2021 316.07 0
12.11.2021 316.07 -0.01
11.11.2021 316.08 0
10.11.2021 316.08 0
09.11.2021 316.08 -0.01
08.11.2021 316.09 +0.01
07.11.2021 316.08 +0.02
06.11.2021 316.06 +0.03
05.11.2021 316.03 +0.04
04.11.2021 315.99 0
03.11.2021 315.99 0
02.11.2021 315.99 0
01.11.2021 315.99 0
31.10.2021 315.99 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 10.2
28.11.2021 10.2
27.11.2021 10.2
26.11.2021 10.2
25.11.2021 10.2
24.11.2021 10.2
23.11.2021 10.2
22.11.2021 10.1
21.11.2021 10.1
20.11.2021 10.2
19.11.2021 10.1
18.11.2021 10.1
17.11.2021 10.1
16.11.2021 10.1