Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Dolný Kubín - Geceľ - Number of station: 432

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 465.49 +0.01
28.11.2021 465.48 +0.01
27.11.2021 465.47 0
26.11.2021 465.47 0
25.11.2021 465.47 0
24.11.2021 465.47 -0.01
23.11.2021 465.48 -0.01
22.11.2021 465.49 -0.01
21.11.2021 465.5 -0.01
20.11.2021 465.51 0
19.11.2021 465.51 -0.01
18.11.2021 465.52 0
17.11.2021 465.52 -0.01
16.11.2021 465.53 -0.01
15.11.2021 465.54 -0.01
14.11.2021 465.55 -0.01
13.11.2021 465.56 -0.01
12.11.2021 465.57 0
11.11.2021 465.57 -0.01
10.11.2021 465.58 0
09.11.2021 465.58 -0.01
08.11.2021 465.59 +0.01
07.11.2021 465.58 -0.01
06.11.2021 465.59 0
05.11.2021 465.59 -0.02
04.11.2021 465.61 0
03.11.2021 465.61 -0.02
02.11.2021 465.63 0
01.11.2021 465.63 0
31.10.2021 465.63 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 10.2
28.11.2021 10.2
27.11.2021 10.2
26.11.2021 10.2
25.11.2021 10.2
24.11.2021 10.2
23.11.2021 10.2
22.11.2021 10.2
21.11.2021 10.2
20.11.2021 10.2
19.11.2021 10.1
18.11.2021 10.2
17.11.2021 10.1
16.11.2021 10.1