Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Kráľová Lehota - Svarín - Number of station: 5368

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 691.99 0
29.11.2021 691.99 0
28.11.2021 691.99 +0.01
27.11.2021 691.98 +0.01
26.11.2021 691.97 0
25.11.2021 691.97 -0.01
24.11.2021 691.98 -0.01
23.11.2021 691.99 0
22.11.2021 691.99 0
21.11.2021 691.99 0
20.11.2021 691.99 0
19.11.2021 691.99 0
18.11.2021 691.99 0
17.11.2021 691.99 -0.01
16.11.2021 692 -0.01
15.11.2021 692.01 0
14.11.2021 692.01 0
13.11.2021 692.01 0
12.11.2021 692.01 0
11.11.2021 692.01 -0.01
10.11.2021 692.02 -0.01
09.11.2021 692.03 0
08.11.2021 692.03 -0.01
07.11.2021 692.04 -0.01
06.11.2021 692.05 -0.01
05.11.2021 692.06 +0.01
04.11.2021 692.05 +0.01
03.11.2021 692.04 0
02.11.2021 692.04 0
01.11.2021 692.04 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 6.3
29.11.2021 6.3
28.11.2021 6.3
27.11.2021 6.3
26.11.2021 6.3
25.11.2021 6.3
24.11.2021 6.3
23.11.2021 6.3
22.11.2021 6.3
21.11.2021 6.3
20.11.2021 6.3
19.11.2021 6.3
18.11.2021 6.3
17.11.2021 6.3