Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Hybe M-69 - Number of station: 5369

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 664.93 -0.02
29.11.2021 664.95 +0.01
28.11.2021 664.94 -0.01
27.11.2021 664.95 +0.01
26.11.2021 664.94 +0.02
25.11.2021 664.92 0
24.11.2021 664.92 -0.01
23.11.2021 664.93 -0.02
22.11.2021 664.95 0
21.11.2021 664.95 0
20.11.2021 664.95 0
19.11.2021 664.95 0
18.11.2021 664.95 0
17.11.2021 664.95 0
16.11.2021 664.95 0
15.11.2021 664.95 -0.01
14.11.2021 664.96 -0.01
13.11.2021 664.97 0
12.11.2021 664.97 +0.01
11.11.2021 664.96 0
10.11.2021 664.96 -0.01
09.11.2021 664.97 -0.02
08.11.2021 664.99 0
07.11.2021 664.99 0
06.11.2021 664.99 -0.02
05.11.2021 665.01 -0.01
04.11.2021 665.02 -0.01
03.11.2021 665.03 0
02.11.2021 665.03 +0.01
01.11.2021 665.02 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 8.2
29.11.2021 8.3
28.11.2021 8.3
27.11.2021 8.4
26.11.2021 8.4
25.11.2021 8.4
24.11.2021 8.5
23.11.2021 8.5
22.11.2021 8.6
21.11.2021 8.6
20.11.2021 8.6
19.11.2021 8.6
18.11.2021 8.6
17.11.2021 8.6