Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Liptovský Ján - Number of station: 351

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
30.11.2021 0.011 0
29.11.2021 0.011 -0.01
28.11.2021 0.019 -0
27.11.2021 0.022 0
26.11.2021 0.022 +0.01
25.11.2021 0.016 -0
24.11.2021 0.019 -0.01
23.11.2021 0.027 -0.18
22.11.2021 0.21 -0.33
21.11.2021 0.54 +0.3
20.11.2021 0.24 -0.38
19.11.2021 0.62 -0.61
18.11.2021 1.23 -0.65
17.11.2021 1.88 -0.13
16.11.2021 2.01 -0.26
15.11.2021 2.27 -0.73
14.11.2021 3 -0.6
13.11.2021 3.6 -0.2
12.11.2021 3.8 -2.58
11.11.2021 6.38 -0.33
10.11.2021 6.71 -0.99
09.11.2021 7.7 -1.23
08.11.2021 8.93 -0.82
07.11.2021 9.75 -1.23
06.11.2021 10.98 -8.22
05.11.2021 19.2 +13.81
04.11.2021 5.39 -0.33
03.11.2021 5.72 -1.32
02.11.2021 7.04 0
01.11.2021 7.04 -0.33
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 -0.2
29.11.2021 2.1
28.11.2021 2.8
27.11.2021 3.2
26.11.2021 3.2
25.11.2021 0.8
24.11.2021 2.2
23.11.2021 4.1
22.11.2021 5.1
21.11.2021 5.2
20.11.2021 5.7
19.11.2021 5.2
18.11.2021 5
17.11.2021 4.7