Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Huty - Number of station: 365

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
30.11.2021 5.229 -0.28
29.11.2021 5.511 0
28.11.2021 5.511 0
27.11.2021 5.511 0
26.11.2021 5.511 -0.29
25.11.2021 5.799 0
24.11.2021 5.799 0
23.11.2021 5.799 0
22.11.2021 5.799 0
21.11.2021 5.799 0
20.11.2021 5.799 -0.29
19.11.2021 6.091 0
18.11.2021 6.091 0
17.11.2021 6.091 0
16.11.2021 6.091 -0.3
15.11.2021 6.388 0
14.11.2021 6.388 0
13.11.2021 6.388 0
12.11.2021 6.388 -0.3
11.11.2021 6.69 0
10.11.2021 6.69 0
09.11.2021 6.69 0
08.11.2021 6.69 0
07.11.2021 6.69 -0.31
06.11.2021 6.997 -0.31
05.11.2021 7.307 0
04.11.2021 7.307 0
03.11.2021 7.307 0
02.11.2021 7.307 0
01.11.2021 7.307 0
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 6.2
29.11.2021 6.1
28.11.2021 6.3
27.11.2021 6.2
26.11.2021 6.3
25.11.2021 6.1
24.11.2021 6.3
23.11.2021 6.2
22.11.2021 6.4
21.11.2021 6.4
20.11.2021 6.4
19.11.2021 6.4
18.11.2021 6.4
17.11.2021 6.1