Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Pružina - Number of station: 876

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
30.11.2021 12.1 0
29.11.2021 12.1 0
28.11.2021 12.1 0
27.11.2021 12.1 0
26.11.2021 12.1 0
25.11.2021 12.1 0
24.11.2021 12.1 0
23.11.2021 12.1 0
22.11.2021 12.1 -0.38
21.11.2021 12.48 0
20.11.2021 12.48 0
19.11.2021 12.48 0
18.11.2021 12.48 0
17.11.2021 12.48 +0.38
16.11.2021 12.1 0
15.11.2021 12.1 -0.38
14.11.2021 12.48 0
13.11.2021 12.48 0
12.11.2021 12.48 0
11.11.2021 12.48 0
10.11.2021 12.48 0
09.11.2021 12.48 -0.37
08.11.2021 12.85 0
07.11.2021 12.85 0
06.11.2021 12.85 0
05.11.2021 12.85 -0.38
04.11.2021 13.23 +0.38
03.11.2021 12.85 0
02.11.2021 12.85 0
01.11.2021 12.85 0
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 8.1
29.11.2021 8.1
28.11.2021 8.1
27.11.2021 8.1
26.11.2021 8.1
25.11.2021 8.1
24.11.2021 8.1
23.11.2021 8.1
22.11.2021 8.1
21.11.2021 8.1
20.11.2021 8.1
19.11.2021 8.1
18.11.2021 8.1
17.11.2021 8.1