Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Lakšárska Nová Ves - Number of station: 76

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 206.17 -0.03
29.11.2021 206.2 -0.01
28.11.2021 206.21 0
27.11.2021 206.21 0
26.11.2021 206.21 +0.02
25.11.2021 206.19 +0.02
24.11.2021 206.17 0
23.11.2021 206.17 -0.02
22.11.2021 206.19 -0.01
21.11.2021 206.2 +0.02
20.11.2021 206.18 0
19.11.2021 206.18 0
18.11.2021 206.18 -0.01
17.11.2021 206.19 +0.01
16.11.2021 206.18 0
15.11.2021 206.18 -0.01
14.11.2021 206.19 -0.01
13.11.2021 206.2 +0.01
12.11.2021 206.19 0
11.11.2021 206.19 +0.01
10.11.2021 206.18 0
09.11.2021 206.18 -0.02
08.11.2021 206.2 0
07.11.2021 206.2 +0.02
06.11.2021 206.18 -0.01
05.11.2021 206.19 -0.04
04.11.2021 206.23 +0.01
03.11.2021 206.22 -0.01
02.11.2021 206.23 0
01.11.2021 206.23 +0.02
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 9.9
29.11.2021 9.9
28.11.2021 9.9
27.11.2021 9.9
26.11.2021 9.9
25.11.2021 9.9
24.11.2021 9.9
23.11.2021 9.9
22.11.2021 9.9
21.11.2021 9.9
20.11.2021 9.9
19.11.2021 9.9
18.11.2021 9.9
17.11.2021 9.9