Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Nováky - Sever - Number of station: 256

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 241.45 +0.01
28.11.2021 241.44 -0.02
27.11.2021 241.46 -0.01
26.11.2021 241.47 +0.05
25.11.2021 241.42 +0.04
24.11.2021 241.38 +0.01
23.11.2021 241.37 -0.05
22.11.2021 241.42 -0.03
21.11.2021 241.45 +0.04
20.11.2021 241.41 +0.01
19.11.2021 241.4 0
18.11.2021 241.4 -0.02
17.11.2021 241.42 +0.03
16.11.2021 241.39 -0.01
15.11.2021 241.4 -0.02
14.11.2021 241.42 -0.03
13.11.2021 241.45 +0.02
12.11.2021 241.43 +0.01
11.11.2021 241.42 +0.04
10.11.2021 241.38 -0.02
09.11.2021 241.4 -0.04
08.11.2021 241.44 +0.01
07.11.2021 241.43 +0.05
06.11.2021 241.38 -0.03
05.11.2021 241.41 -0.09
04.11.2021 241.5 +0.04
03.11.2021 241.46 -0.06
02.11.2021 241.52 +0.02
01.11.2021 241.5 +0.03
31.10.2021 241.47 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 11.3
28.11.2021 11.3
27.11.2021 11.2
26.11.2021 11.3
25.11.2021 11.3
24.11.2021 11.3
23.11.2021 11.3
22.11.2021 11.2
21.11.2021 11.3
20.11.2021 11.2
19.11.2021 11.3
18.11.2021 11.2
17.11.2021 11.3
16.11.2021 11.2