Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Veľké Chlievany - Number of station: 273

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 193.75 -0.03
29.11.2021 193.78 +0.05
28.11.2021 193.73 +0.01
27.11.2021 193.72 +0.05
26.11.2021 193.67 +0.02
25.11.2021 193.65 +0.02
24.11.2021 193.63 +0.01
23.11.2021 193.62 -0.03
22.11.2021 193.65 -0.01
21.11.2021 193.66 +0.01
20.11.2021 193.65 0
19.11.2021 193.65 +0.01
18.11.2021 193.64 -0.01
17.11.2021 193.65 +0.01
16.11.2021 193.64 -0.01
15.11.2021 193.65 -0.01
14.11.2021 193.66 -0.01
13.11.2021 193.67 0
12.11.2021 193.67 +0.01
11.11.2021 193.66 +0.01
10.11.2021 193.65 -0.01
09.11.2021 193.66 -0.02
08.11.2021 193.68 -0.01
07.11.2021 193.69 +0.03
06.11.2021 193.66 -0.02
05.11.2021 193.68 -0.03
04.11.2021 193.71 +0.03
03.11.2021 193.68 0
02.11.2021 193.68 +0.02
01.11.2021 193.66 +0.02
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12
29.11.2021 12
28.11.2021 12
27.11.2021 12
26.11.2021 12
25.11.2021 12
24.11.2021 12
23.11.2021 12
22.11.2021 12
21.11.2021 12
20.11.2021 12
19.11.2021 12
18.11.2021 12
17.11.2021 12