Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Dvory nad Žitavou - Number of station: 375

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 115.12 0
28.11.2021 115.12 0
27.11.2021 115.12 +0.01
26.11.2021 115.11 0
25.11.2021 115.11 0
24.11.2021 115.11 0
23.11.2021 115.11 0
22.11.2021 115.11 0
21.11.2021 115.11 0
20.11.2021 115.11 0
19.11.2021 115.11 0
18.11.2021 115.11 0
17.11.2021 115.11 0
16.11.2021 115.11 0
15.11.2021 115.11 0
14.11.2021 115.11 0
13.11.2021 115.11 +0.01
12.11.2021 115.1 0
11.11.2021 115.1 0
10.11.2021 115.1 0
09.11.2021 115.1 0
08.11.2021 115.1 0
07.11.2021 115.1 0
06.11.2021 115.1 0
05.11.2021 115.1 -0.01
04.11.2021 115.11 +0.01
03.11.2021 115.1 0
02.11.2021 115.1 0
01.11.2021 115.1 0
31.10.2021 115.1 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 13.5
28.11.2021 13.5
27.11.2021 13.5
26.11.2021 13.5
25.11.2021 13.6
24.11.2021 13.6
23.11.2021 13.6
22.11.2021 13.6
21.11.2021 13.7
20.11.2021 13.7
19.11.2021 13.7
18.11.2021 13.7
17.11.2021 13.8
16.11.2021 13.8