Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Hranovnica - Number of station: 2116

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
29.11.2021 98 +5.4
28.11.2021 92.6 -1.8
27.11.2021 94.4 +1.8
26.11.2021 92.6 +5.4
25.11.2021 87.2 0
24.11.2021 87.2 -3.6
23.11.2021 90.8 0
22.11.2021 90.8 0
21.11.2021 90.8 0
20.11.2021 90.8 0
19.11.2021 90.8 +1.8
18.11.2021 89 -1.8
17.11.2021 90.8 +1.8
16.11.2021 89 -1.8
15.11.2021 90.8 -1.8
14.11.2021 92.6 -1.8
13.11.2021 94.4 +1.8
12.11.2021 92.6 0
11.11.2021 92.6 +1.8
10.11.2021 90.8 -3.6
09.11.2021 94.4 -1.8
08.11.2021 96.2 0
07.11.2021 96.2 0
06.11.2021 96.2 -4
05.11.2021 100.2 +2.2
04.11.2021 98 -2.2
03.11.2021 100.2 -2.2
02.11.2021 102.4 +2.2
01.11.2021 100.2 +2.2
31.10.2021 98 0
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 10.9
28.11.2021 10.7
27.11.2021 10.8
26.11.2021 10.8
25.11.2021 10.4
24.11.2021 10.9
23.11.2021 12.3
22.11.2021 12.6
21.11.2021 12.5
20.11.2021 12.7
19.11.2021 12
18.11.2021 10.7
17.11.2021 10.7
16.11.2021 11.3