Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Zemianska Olča - Number of station: 618

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 107.5 -0.01
29.11.2021 107.51 0
28.11.2021 107.51 0
27.11.2021 107.51 0
26.11.2021 107.51 +0.01
25.11.2021 107.5 +0.01
24.11.2021 107.49 0
23.11.2021 107.49 0
22.11.2021 107.49 0
21.11.2021 107.49 0
20.11.2021 107.49 +0.01
19.11.2021 107.48 0
18.11.2021 107.48 0
17.11.2021 107.48 0
16.11.2021 107.48 0
15.11.2021 107.48 0
14.11.2021 107.48 0
13.11.2021 107.48 +0.01
12.11.2021 107.47 0
11.11.2021 107.47 +0.01
10.11.2021 107.46 0
09.11.2021 107.46 -0.01
08.11.2021 107.47 +0.01
07.11.2021 107.46 +0.01
06.11.2021 107.45 0
05.11.2021 107.45 -0.02
04.11.2021 107.47 +0.01
03.11.2021 107.46 0
02.11.2021 107.46 +0.01
01.11.2021 107.45 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12.8
29.11.2021 12.8
28.11.2021 12.8
27.11.2021 12.8
26.11.2021 12.8
25.11.2021 12.8
24.11.2021 12.8
23.11.2021 12.8
22.11.2021 12.8
21.11.2021 12.8
20.11.2021 12.8
19.11.2021 12.8
18.11.2021 12.8
17.11.2021 12.8