Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Bušovce - Number of station: 978

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 587.53 0
29.11.2021 587.53 0
28.11.2021 587.53 +0.01
27.11.2021 587.52 -0.01
26.11.2021 587.53 0
25.11.2021 587.53 +0.01
24.11.2021 587.52 +0.01
23.11.2021 587.51 0
22.11.2021 587.51 -0.02
21.11.2021 587.53 +0.01
20.11.2021 587.52 -0.01
19.11.2021 587.53 0
18.11.2021 587.53 0
17.11.2021 587.53 0
16.11.2021 587.53 0
15.11.2021 587.53 -0.01
14.11.2021 587.54 -0.01
13.11.2021 587.55 0
12.11.2021 587.55 0
11.11.2021 587.55 -0.01
10.11.2021 587.56 +0.01
09.11.2021 587.55 -0.01
08.11.2021 587.56 -0.01
07.11.2021 587.57 +0.01
06.11.2021 587.56 0
05.11.2021 587.56 -0.01
04.11.2021 587.57 +0.01
03.11.2021 587.56 -0.01
02.11.2021 587.57 -0.01
01.11.2021 587.58 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 9.9
29.11.2021 9.8
28.11.2021 9.8
27.11.2021 9.8
26.11.2021 9.8
25.11.2021 9.8
24.11.2021 9.9
23.11.2021 10
22.11.2021 10
21.11.2021 10
20.11.2021 10
19.11.2021 10
18.11.2021 10.1
17.11.2021 10.1