Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Krásnohorská Dlhá Lúka - Number of station: 1862

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
29.11.2021 10.3 -1.13
28.11.2021 11.43 +1.41
27.11.2021 10.02 +0.57
26.11.2021 9.451 -0.28
25.11.2021 9.733 -0.57
24.11.2021 10.3 -1.13
23.11.2021 11.43 +0.28
22.11.2021 11.15 +0.57
21.11.2021 10.58 -0.28
20.11.2021 10.86 0
19.11.2021 10.86 -0.29
18.11.2021 11.15 +0.85
17.11.2021 10.3 -0.85
16.11.2021 11.15 -0.28
15.11.2021 11.43 0
14.11.2021 11.43 +0.28
13.11.2021 11.15 +0.29
12.11.2021 10.86 +0.28
11.11.2021 10.58 -0.85
10.11.2021 11.43 -0.28
09.11.2021 11.71 +0.56
08.11.2021 11.15 +0.29
07.11.2021 10.86 -1.7
06.11.2021 12.56 +0.57
05.11.2021 11.99 +0.84
04.11.2021 11.15 -1.98
03.11.2021 13.13 +1.7
02.11.2021 11.43 +0.28
01.11.2021 11.15 -0.56
31.10.2021 11.71 0
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 7.9
28.11.2021 7.8
27.11.2021 7.8
26.11.2021 7.9
25.11.2021 7.9
24.11.2021 8
23.11.2021 8.1
22.11.2021 8
21.11.2021 8.1
20.11.2021 8.1
19.11.2021 8.2
18.11.2021 8.2
17.11.2021 8.2
16.11.2021 8.3