Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Silická Jablonica - Number of station: 2024

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
29.11.2021 3.354 +0.54
28.11.2021 2.811 -0.54
27.11.2021 3.354 +0.54
26.11.2021 2.811 +0.17
25.11.2021 2.643 +0.16
24.11.2021 2.481 -0.16
23.11.2021 2.643 -0.43
22.11.2021 3.075 +0.18
21.11.2021 2.898 0
20.11.2021 2.898 +0.17
19.11.2021 2.726 -0.17
18.11.2021 2.898 +0.09
17.11.2021 2.811 +0.17
16.11.2021 2.643 -0.26
15.11.2021 2.898 -0.18
14.11.2021 3.075 0
13.11.2021 3.075 0
12.11.2021 3.075 +0.18
11.11.2021 2.898 +0.34
10.11.2021 2.561 -0.34
09.11.2021 2.898 -0.46
08.11.2021 3.354 +0.54
07.11.2021 2.811 -0.09
06.11.2021 2.898 -0.36
05.11.2021 3.26 +0.45
04.11.2021 2.811 -0.36
03.11.2021 3.167 0
02.11.2021 3.167 0
01.11.2021 3.167 +0.18
31.10.2021 2.986 0
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 6.8
28.11.2021 6.4
27.11.2021 6.4
26.11.2021 5.9
25.11.2021 5.6
24.11.2021 6.1
23.11.2021 7
22.11.2021 7
21.11.2021 6.5
20.11.2021 6.6
19.11.2021 6.6
18.11.2021 6.5
17.11.2021 6.2
16.11.2021 6.5