Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Nemšová - Number of station: 169

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 219.69 0
29.11.2021 219.69 0
28.11.2021 219.69 -0.01
27.11.2021 219.7 0
26.11.2021 219.7 0
25.11.2021 219.7 0
24.11.2021 219.7 -0.01
23.11.2021 219.71 0
22.11.2021 219.71 -0.01
21.11.2021 219.72 0
20.11.2021 219.72 0
19.11.2021 219.72 0
18.11.2021 219.72 -0.01
17.11.2021 219.73 0
16.11.2021 219.73 -0.01
15.11.2021 219.74 0
14.11.2021 219.74 0
13.11.2021 219.74 -0.01
12.11.2021 219.75 0
11.11.2021 219.75 -0.01
10.11.2021 219.76 0
09.11.2021 219.76 -0.01
08.11.2021 219.77 0
07.11.2021 219.77 0
06.11.2021 219.77 -0.01
05.11.2021 219.78 0
04.11.2021 219.78 -0.01
03.11.2021 219.79 0
02.11.2021 219.79 -0.01
01.11.2021 219.8 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 11.7
29.11.2021 11.7
28.11.2021 11.7
27.11.2021 11.7
26.11.2021 11.7
25.11.2021 11.7
24.11.2021 11.7
23.11.2021 11.7
22.11.2021 11.7
21.11.2021 11.7
20.11.2021 11.7
19.11.2021 11.7
18.11.2021 11.7
17.11.2021 11.7