Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Bratislava - Záhorská Bystrica - Number of station: 2035

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
02.11.2021 161.46 0
01.11.2021 161.46 0
31.10.2021 161.46 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
02.11.2021 21.9
01.11.2021 21.8
31.10.2021 21.8
30.10.2021 21.7