Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Párnica - Number of station: 2435

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 448.88 0
29.11.2021 448.88 0
28.11.2021 448.88 -0.01
27.11.2021 448.89 0
26.11.2021 448.89 0
25.11.2021 448.89 0
24.11.2021 448.89 -0.01
23.11.2021 448.9 0
22.11.2021 448.9 0
21.11.2021 448.9 0
20.11.2021 448.9 -0.01
19.11.2021 448.91 0
18.11.2021 448.91 0
17.11.2021 448.91 -0.01
16.11.2021 448.92 0
15.11.2021 448.92 -0.01
14.11.2021 448.93 0
13.11.2021 448.93 0
12.11.2021 448.93 0
11.11.2021 448.93 -0.01
10.11.2021 448.94 0
09.11.2021 448.94 0
08.11.2021 448.94 0
07.11.2021 448.94 -0.01
06.11.2021 448.95 0
05.11.2021 448.95 0
04.11.2021 448.95 -0.01
03.11.2021 448.96 0
02.11.2021 448.96 -0.01
01.11.2021 448.97 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 10.3
29.11.2021 10.3
28.11.2021 10.3
27.11.2021 10.2
26.11.2021 10.2
25.11.2021 10.2
24.11.2021 10.2
23.11.2021 10.2
22.11.2021 10.2
21.11.2021 10.2
20.11.2021 10.2
19.11.2021 10.2
18.11.2021 10.2
17.11.2021 10.2