Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Chľaba - Number of station: 2870

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 101.35 -0.01
29.11.2021 101.36 -0.01
28.11.2021 101.37 -0.02
27.11.2021 101.39 -0.01
26.11.2021 101.4 -0.01
25.11.2021 101.41 -0.01
24.11.2021 101.42 -0.02
23.11.2021 101.44 -0.01
22.11.2021 101.45 -0.02
21.11.2021 101.47 0
20.11.2021 101.47 -0.01
19.11.2021 101.48 -0.02
18.11.2021 101.5 -0.01
17.11.2021 101.51 -0.01
16.11.2021 101.52 -0.01
15.11.2021 101.53 -0.02
14.11.2021 101.55 -0.01
13.11.2021 101.56 -0.01
12.11.2021 101.57 -0.01
11.11.2021 101.58 -0.01
10.11.2021 101.59 -0.01
09.11.2021 101.6 -0.01
08.11.2021 101.61 0
07.11.2021 101.61 0
06.11.2021 101.61 -0.02
05.11.2021 101.63 -0.01
04.11.2021 101.64 -0.02
03.11.2021 101.66 -0.02
02.11.2021 101.68 -0.02
01.11.2021 101.7 -0.02
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 13.6
29.11.2021 13.6
28.11.2021 13.6
27.11.2021 13.6
26.11.2021 13.7
25.11.2021 13.6
24.11.2021 13.6
23.11.2021 13.6
22.11.2021 13.6
21.11.2021 13.6
20.11.2021 13.6
19.11.2021 13.6
18.11.2021 13.6
17.11.2021 13.6