Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Žarnovica - Number of station: 2776

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 208.89 0
29.11.2021 208.89 +0.01
28.11.2021 208.88 +0.01
27.11.2021 208.87 -0.01
26.11.2021 208.88 +0.02
25.11.2021 208.86 +0.02
24.11.2021 208.84 0
23.11.2021 208.84 -0.01
22.11.2021 208.85 -0.02
21.11.2021 208.87 +0.01
20.11.2021 208.86 0
19.11.2021 208.86 +0.01
18.11.2021 208.85 -0.01
17.11.2021 208.86 0
16.11.2021 208.86 0
15.11.2021 208.86 0
14.11.2021 208.86 -0.01
13.11.2021 208.87 0
12.11.2021 208.87 0
11.11.2021 208.87 +0.01
10.11.2021 208.86 0
09.11.2021 208.86 -0.02
08.11.2021 208.88 -0.01
07.11.2021 208.89 +0.02
06.11.2021 208.87 0
05.11.2021 208.87 -0.02
04.11.2021 208.89 +0.02
03.11.2021 208.87 -0.02
02.11.2021 208.89 0
01.11.2021 208.89 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12.3
29.11.2021 12.3
28.11.2021 12.4
27.11.2021 12.4
26.11.2021 12.5
25.11.2021 12.5
24.11.2021 12.6
23.11.2021 12.6
22.11.2021 12.6
21.11.2021 12.6
20.11.2021 12.7
19.11.2021 12.7
18.11.2021 12.7
17.11.2021 12.8