Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Svarín - Number of station: 310

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
29.11.2021 74.63 +4.08
28.11.2021 70.55 -182.55
27.11.2021 253.1 +8.6
26.11.2021 244.5 +14.5
25.11.2021 230 +177.19
24.11.2021 52.81 -202.79
23.11.2021 255.6 -2.5
22.11.2021 258.1 +8.7
21.11.2021 249.4 +3.7
20.11.2021 245.7 +1.2
19.11.2021 244.5 +2.4
18.11.2021 242.1 +12.1
17.11.2021 230 +72.2
16.11.2021 157.8 +56.3
15.11.2021 101.5 +8.05
14.11.2021 93.45 +33.14
13.11.2021 60.31 -2.32
12.11.2021 62.63 -127.87
11.11.2021 190.5 -85.2
10.11.2021 275.7 -3.8
09.11.2021 279.5 -1.3
08.11.2021 280.8 +2.6
07.11.2021 278.2 +2.5
06.11.2021 275.7 +5.1
05.11.2021 270.6 +2.5
04.11.2021 268.1 0
03.11.2021 268.1 -3.8
02.11.2021 271.9 +5.1
01.11.2021 266.8 -1.3
31.10.2021 268.1 +10
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 5.6
28.11.2021 5.2
27.11.2021 5.3
26.11.2021 4.7
25.11.2021 4.6
24.11.2021 4.9
23.11.2021 5.9
22.11.2021 6.1
21.11.2021 6.3
20.11.2021 6.2
19.11.2021 5.7
18.11.2021 5.7
17.11.2021 5.1
16.11.2021 5.8