Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Žiar - Number of station: 364

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
30.11.2021 7.594 -0.81
29.11.2021 8.407 +0.21
28.11.2021 8.201 -0.21
27.11.2021 8.407 +0.21
26.11.2021 8.201 +0.41
25.11.2021 7.794 0
24.11.2021 7.794 -0.41
23.11.2021 8.201 +0.2
22.11.2021 7.997 -0.2
21.11.2021 8.201 -0.21
20.11.2021 8.407 +0.21
19.11.2021 8.201 0
18.11.2021 8.201 0
17.11.2021 8.201 -0.21
16.11.2021 8.407 -0.21
15.11.2021 8.614 -0.21
14.11.2021 8.824 -0.21
13.11.2021 9.035 +0.21
12.11.2021 8.824 0
11.11.2021 8.824 -0.21
10.11.2021 9.035 0
09.11.2021 9.035 0
08.11.2021 9.035 -0.21
07.11.2021 9.247 0
06.11.2021 9.247 -0.21
05.11.2021 9.461 -0.43
04.11.2021 9.895 -0.22
03.11.2021 10.11 +0.43
02.11.2021 9.677 0
01.11.2021 9.677 +0.43
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 7.8
29.11.2021 7.8
28.11.2021 7.8
27.11.2021 7.8
26.11.2021 7.8
25.11.2021 7.8
24.11.2021 7.8
23.11.2021 7.8
22.11.2021 7.8
21.11.2021 7.8
20.11.2021 7.8
19.11.2021 7.8
18.11.2021 7.8
17.11.2021 7.8