Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Dolná Lehota - Number of station: 1315

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
29.11.2021 13.8 +0.8
28.11.2021 13 -0.8
27.11.2021 13.8 +0.4
26.11.2021 13.4 +1.2
25.11.2021 12.2 -0.4
24.11.2021 12.6 -0.4
23.11.2021 13 -0.4
22.11.2021 13.4 0
21.11.2021 13.4 -0.4
20.11.2021 13.8 0
19.11.2021 13.8 +0.4
18.11.2021 13.4 +0.4
17.11.2021 13 0
16.11.2021 13 0
15.11.2021 13 -0.4
14.11.2021 13.4 +0.4
13.11.2021 13 0
12.11.2021 13 -0.4
11.11.2021 13.4 0
10.11.2021 13.4 0
09.11.2021 13.4 0
08.11.2021 13.4 +0.8
07.11.2021 12.6 -0.8
06.11.2021 13.4 -0.84
05.11.2021 14.24 +0.84
04.11.2021 13.4 -0.4
03.11.2021 13.8 -0.88
02.11.2021 14.68 +0.88
01.11.2021 13.8 0
31.10.2021 13.8 -0.44
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 6
28.11.2021 6
27.11.2021 6
26.11.2021 6.1
25.11.2021 6.1
24.11.2021 6.2
23.11.2021 6.3
22.11.2021 6.4
21.11.2021 6.4
20.11.2021 6.4
19.11.2021 6.4
18.11.2021 6.4
17.11.2021 6.4
16.11.2021 6.4