Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Brehy - Number of station: 1423

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
30.11.2021 2.513 -0.11
29.11.2021 2.625 +0.06
28.11.2021 2.569 -0.06
27.11.2021 2.625 +0.06
26.11.2021 2.569 +0.06
25.11.2021 2.513 0
24.11.2021 2.513 0
23.11.2021 2.513 -0.06
22.11.2021 2.569 0
21.11.2021 2.569 +0.06
20.11.2021 2.513 0
19.11.2021 2.513 0
18.11.2021 2.513 -0.06
17.11.2021 2.569 +0.06
16.11.2021 2.513 -0.06
15.11.2021 2.569 0
14.11.2021 2.569 0
13.11.2021 2.569 0
12.11.2021 2.569 0
11.11.2021 2.569 +0.06
10.11.2021 2.513 -0.06
09.11.2021 2.569 0
08.11.2021 2.569 0
07.11.2021 2.569 0
06.11.2021 2.569 -0.06
05.11.2021 2.625 -0.06
04.11.2021 2.681 +0.06
03.11.2021 2.625 -0.06
02.11.2021 2.681 +0.06
01.11.2021 2.625 0
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 10.2
29.11.2021 10.2
28.11.2021 10.2
27.11.2021 10.2
26.11.2021 10.2
25.11.2021 10.2
24.11.2021 10.2
23.11.2021 10.2
22.11.2021 10.2
21.11.2021 10.2
20.11.2021 10.2
19.11.2021 10.2
18.11.2021 10.2
17.11.2021 10.2