Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Výškovce nad Ipľom - Number of station: 806

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 119.22 0
28.11.2021 119.22 +0.01
27.11.2021 119.21 0
26.11.2021 119.21 0
25.11.2021 119.21 +0.01
24.11.2021 119.2 0
23.11.2021 119.2 -0.01
22.11.2021 119.21 0
21.11.2021 119.21 +0.01
20.11.2021 119.2 0
19.11.2021 119.2 0
18.11.2021 119.2 0
17.11.2021 119.2 0
16.11.2021 119.2 0
15.11.2021 119.2 0
14.11.2021 119.2 0
13.11.2021 119.2 0
12.11.2021 119.2 0
11.11.2021 119.2 +0.01
10.11.2021 119.19 -0.01
09.11.2021 119.2 0
08.11.2021 119.2 0
07.11.2021 119.2 +0.01
06.11.2021 119.19 0
05.11.2021 119.19 -0.01
04.11.2021 119.2 +0.01
03.11.2021 119.19 -0.01
02.11.2021 119.2 +0.01
01.11.2021 119.19 +0.01
31.10.2021 119.18 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 12
28.11.2021 12
27.11.2021 12
26.11.2021 12
25.11.2021 12.1
24.11.2021 12.2
23.11.2021 12.3
22.11.2021 12.3
21.11.2021 12.4
20.11.2021 12.4
19.11.2021 12.4
18.11.2021 12.5
17.11.2021 12.5
16.11.2021 12.5