Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Tupá - Number of station: 2808

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 124.08 -0.02
29.11.2021 124.1 0
28.11.2021 124.1 0
27.11.2021 124.1 0
26.11.2021 124.1 +0.01
25.11.2021 124.09 +0.02
24.11.2021 124.07 0
23.11.2021 124.07 -0.01
22.11.2021 124.08 -0.02
21.11.2021 124.1 +0.01
20.11.2021 124.09 0
19.11.2021 124.09 0
18.11.2021 124.09 -0.01
17.11.2021 124.1 +0.02
16.11.2021 124.08 0
15.11.2021 124.08 -0.01
14.11.2021 124.09 0
13.11.2021 124.09 0
12.11.2021 124.09 +0.01
11.11.2021 124.08 0
10.11.2021 124.08 0
09.11.2021 124.08 -0.02
08.11.2021 124.1 0
07.11.2021 124.1 +0.02
06.11.2021 124.08 -0.01
05.11.2021 124.09 -0.01
04.11.2021 124.1 +0.01
03.11.2021 124.09 -0.02
02.11.2021 124.11 +0.01
01.11.2021 124.1 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12.9
29.11.2021 12.9
28.11.2021 13
27.11.2021 13
26.11.2021 13
25.11.2021 13
24.11.2021 13
23.11.2021 13
22.11.2021 13
21.11.2021 13
20.11.2021 13
19.11.2021 13
18.11.2021 13
17.11.2021 13