Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Hotianska Vrbica - Number of station: 566

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 140.56 0
28.11.2021 140.56 +0.01
27.11.2021 140.55 -0.01
26.11.2021 140.56 0
25.11.2021 140.56 +0.02
24.11.2021 140.54 +0.01
23.11.2021 140.53 -0.01
22.11.2021 140.54 -0.01
21.11.2021 140.55 +0.01
20.11.2021 140.54 0
19.11.2021 140.54 +0.01
18.11.2021 140.53 -0.01
17.11.2021 140.54 +0.01
16.11.2021 140.53 0
15.11.2021 140.53 -0.01
14.11.2021 140.54 0
13.11.2021 140.54 0
12.11.2021 140.54 +0.01
11.11.2021 140.53 +0.01
10.11.2021 140.52 +0.01
09.11.2021 140.51 -0.02
08.11.2021 140.53 +0.01
07.11.2021 140.52 +0.02
06.11.2021 140.5 -0.01
05.11.2021 140.51 -0.02
04.11.2021 140.53 +0.01
03.11.2021 140.52 -0.01
02.11.2021 140.53 0
01.11.2021 140.53 +0.02
31.10.2021 140.51 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 12.6
28.11.2021 12.6
27.11.2021 12.7
26.11.2021 12.7
25.11.2021 12.7
24.11.2021 12.7
23.11.2021 12.8
22.11.2021 12.8
21.11.2021 12.8
20.11.2021 12.9
19.11.2021 12.9
18.11.2021 13
17.11.2021 13
16.11.2021 13.1