Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Sykenica - Trhyňa - Number of station: 575

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 131.9 -0.02
29.11.2021 131.92 0
28.11.2021 131.92 +0.01
27.11.2021 131.91 0
26.11.2021 131.91 +0.01
25.11.2021 131.9 +0.01
24.11.2021 131.89 +0.01
23.11.2021 131.88 -0.01
22.11.2021 131.89 -0.01
21.11.2021 131.9 +0.01
20.11.2021 131.89 +0.01
19.11.2021 131.88 0
18.11.2021 131.88 0
17.11.2021 131.88 +0.01
16.11.2021 131.87 0
15.11.2021 131.87 0
14.11.2021 131.87 0
13.11.2021 131.87 0
12.11.2021 131.87 +0.01
11.11.2021 131.86 +0.01
10.11.2021 131.85 0
09.11.2021 131.85 -0.01
08.11.2021 131.86 +0.01
07.11.2021 131.85 +0.01
06.11.2021 131.84 0
05.11.2021 131.84 -0.01
04.11.2021 131.85 +0.01
03.11.2021 131.84 -0.01
02.11.2021 131.85 +0.01
01.11.2021 131.84 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12.8
29.11.2021 12.9
28.11.2021 12.9
27.11.2021 12.9
26.11.2021 12.9
25.11.2021 12.9
24.11.2021 13
23.11.2021 13
22.11.2021 13
21.11.2021 13
20.11.2021 13
19.11.2021 13
18.11.2021 13
17.11.2021 13.1