Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Veľké Kozmálovce - Number of station: 597

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 168.6 0
28.11.2021 168.6 0
27.11.2021 168.6 0
26.11.2021 168.6 0
25.11.2021 168.6 0
24.11.2021 168.6 -0.01
23.11.2021 168.61 0
22.11.2021 168.61 0
21.11.2021 168.61 0
20.11.2021 168.61 -0.01
19.11.2021 168.62 0
18.11.2021 168.62 0
17.11.2021 168.62 -0.01
16.11.2021 168.63 0
15.11.2021 168.63 0
14.11.2021 168.63 -0.01
13.11.2021 168.64 0
12.11.2021 168.64 0
11.11.2021 168.64 0
10.11.2021 168.64 -0.01
09.11.2021 168.65 0
08.11.2021 168.65 0
07.11.2021 168.65 -0.01
06.11.2021 168.66 0
05.11.2021 168.66 -0.01
04.11.2021 168.67 0
03.11.2021 168.67 0
02.11.2021 168.67 0
01.11.2021 168.67 -0.01
31.10.2021 168.68 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 14.6
28.11.2021 14.7
27.11.2021 14.7
26.11.2021 14.7
25.11.2021 14.7
24.11.2021 14.8
23.11.2021 14.8
22.11.2021 14.8
21.11.2021 14.8
20.11.2021 14.9
19.11.2021 14.9
18.11.2021 14.9
17.11.2021 15
16.11.2021 15