Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Kozárovce - Pri kostole - Number of station: 788

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 180.06 -0.02
29.11.2021 180.08 +0.02
28.11.2021 180.06 -0.01
27.11.2021 180.07 +0.04
26.11.2021 180.03 +0.01
25.11.2021 180.02 +0.01
24.11.2021 180.01 -0.01
23.11.2021 180.02 -0.01
22.11.2021 180.03 -0.01
21.11.2021 180.04 +0.01
20.11.2021 180.03 -0.01
19.11.2021 180.04 0
18.11.2021 180.04 -0.01
17.11.2021 180.05 +0.01
16.11.2021 180.04 -0.01
15.11.2021 180.05 -0.01
14.11.2021 180.06 0
13.11.2021 180.06 0
12.11.2021 180.06 -0.01
11.11.2021 180.07 0
10.11.2021 180.07 0
09.11.2021 180.07 -0.01
08.11.2021 180.08 -0.01
07.11.2021 180.09 +0.01
06.11.2021 180.08 -0.01
05.11.2021 180.09 -0.02
04.11.2021 180.11 +0.01
03.11.2021 180.1 -0.02
02.11.2021 180.12 +0.01
01.11.2021 180.11 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12.8
29.11.2021 12.8
28.11.2021 12.8
27.11.2021 12.8
26.11.2021 12.8
25.11.2021 12.8
24.11.2021 12.8
23.11.2021 12.8
22.11.2021 12.8
21.11.2021 12.8
20.11.2021 12.8
19.11.2021 12.7
18.11.2021 12.7
17.11.2021 12.7