Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Hliník nad Hronom - Number of station: 765

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 226.92 +0.1
28.11.2021 226.82 +0.01
27.11.2021 226.81 +0.05
26.11.2021 226.76 +0.03
25.11.2021 226.73 +0.02
24.11.2021 226.71 0
23.11.2021 226.71 -0.04
22.11.2021 226.75 -0.02
21.11.2021 226.77 +0.02
20.11.2021 226.75 -0.01
19.11.2021 226.76 +0.01
18.11.2021 226.75 -0.02
17.11.2021 226.77 +0.01
16.11.2021 226.76 -0.01
15.11.2021 226.77 -0.01
14.11.2021 226.78 -0.02
13.11.2021 226.8 0
12.11.2021 226.8 +0.01
11.11.2021 226.79 0
10.11.2021 226.79 -0.01
09.11.2021 226.8 -0.04
08.11.2021 226.84 0
07.11.2021 226.84 +0.02
06.11.2021 226.82 -0.03
05.11.2021 226.85 -0.01
04.11.2021 226.86 +0.02
03.11.2021 226.84 -0.02
02.11.2021 226.86 +0.02
01.11.2021 226.84 +0.01
31.10.2021 226.83 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 10.9
28.11.2021 10.9
27.11.2021 10.9
26.11.2021 10.9
25.11.2021 10.9
24.11.2021 10.9
23.11.2021 10.8
22.11.2021 10.8
21.11.2021 10.8
20.11.2021 10.8
19.11.2021 10.8
18.11.2021 10.8
17.11.2021 10.8
16.11.2021 10.8