Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Zolná - Number of station: 877

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 331.43 +0.12
28.11.2021 331.31 0
27.11.2021 331.31 -0.01
26.11.2021 331.32 +0.03
25.11.2021 331.29 +0.03
24.11.2021 331.26 0
23.11.2021 331.26 -0.03
22.11.2021 331.29 -0.01
21.11.2021 331.3 +0.01
20.11.2021 331.29 0
19.11.2021 331.29 0
18.11.2021 331.29 -0.01
17.11.2021 331.3 +0.02
16.11.2021 331.28 -0.01
15.11.2021 331.29 -0.01
14.11.2021 331.3 -0.02
13.11.2021 331.32 0
12.11.2021 331.32 0
11.11.2021 331.32 +0.02
10.11.2021 331.3 -0.01
09.11.2021 331.31 -0.04
08.11.2021 331.35 -0.01
07.11.2021 331.36 +0.04
06.11.2021 331.32 0
05.11.2021 331.32 -0.01
04.11.2021 331.33 +0.03
03.11.2021 331.3 -0.04
02.11.2021 331.34 +0.02
01.11.2021 331.32 +0.01
31.10.2021 331.31 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 10.7
28.11.2021 10.7
27.11.2021 10.8
26.11.2021 10.8
25.11.2021 10.9
24.11.2021 10.9
23.11.2021 11
22.11.2021 11.1
21.11.2021 11.1
20.11.2021 11.1
19.11.2021 11.2
18.11.2021 11.3
17.11.2021 11.3
16.11.2021 11.4