We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Prístrojové vybavenie siete

GammaTracer

Od roku 1999 prebiehala v pozorovacej sieti výmena detektorov FHZ 621B firmy FAG za detektory typu GammaTracer od firmy Genitron - SRN, ktorá je v súčasnosti už ukončená.

GammaTracer
Technický popis zariadenia
Typ detektoru: 2 GeigerMuellerove trubice
Rozsah citlivosti: a: 20 nSv/h - 10 mSv/h
b:1 mSv/h - 10 Sv/h
(sonda kalibrovaná do 1 Sv/h)
Energetický rozsah: 48 keV - l.25 MeV
Energetická závislosť: ą 22 %
(48 keV - l.25 MeV)
Teplota prostredia: - 40°C - + 60°C
(kalibrované v rozsahu -30°C - +50°C)
Tepelná závislosť:
(pri vyššie uvedených teplotách)
 
Citlivosť: ą 2,5 % (-20°C do +50°C)
ą 5 % (-40°C do +60°C)
Relatívna vlhkosť vzduchu: 0 - 100 %
Puzdro sondy: hermeticky uzavreté odolávajúce tlaku 10m vodného stĺpca