Aktuality SHMU

Predpoveď pre vás na 20. a 21. týždeň 2024

17.5.2024 | SHMÚ | ANALÝZA | ANDREJ KOZÁK, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 20. a 21. týždeň 2024
Meteorológ SHMÚ Andrej Kozák predpovedá počasie na koniec 20. s výhľadom na 21. týždeň 2024.

Technická odstávka aplikácie SEOV

16.5.2024 | SHMÚ | OZNAM | ÚSEK INFORMATIKA SHMÚ
Technická odstávka aplikácie SEOV
Plánovaná technická odstávka aplikácie SEOV

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci apríl 2024

13.5.2024 | SHMÚ | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci apríl 2024
Podľa operatívnych údajov sa apríl 2024 skončil na Slovensku po teplotnej stránke ako teplý mesiac. Z hľadiska zrážok skončil ako suchý až vlhký mesiac (1). Z hľadiska vodnosti hodnotíme tento mesiac na území Slovenska ako suchý až podnormálne vodný. Na začiatku mesiaca došlo na tokoch ku krátkodobým prekročeniam 1. SPA, najmä na východe Slovenska. Mesiac apríl bol v podzemnej vode celkovo hodnotený ako priemerný. Obr. Vodomerná stanica Jánošíkovo - Chotárny kanál.

Predpoveď pre vás na 19. a 20. týždeň 2024

9.5.2024 | SHMÚ | ANALÝZA | ANDREJ KOZÁK, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 19. a 20. týždeň 2024
Meteorológ SHMÚ Andrej Kozák prináša predpoveď počasia na koniec 19. s výhľadom na 20. týždeň 2024.

Mimoriadne teplý február 2024 v strednej Európe

6.5.2024 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | PRIBULLOVÁ, A., ŠŤASTNÝ P., FAŠKO P., PECHO J.
Mimoriadne teplý február 2024 v strednej Európe
Na území Slovenska, podľa údajov pozemných meteorologických staníc, bol február 2024 ako celok teplotne mimoriadne nadnormálny. Teplotná odchýlka od normálu 1991 – 2020 dosahovala väčšinou +6,0 až +7,0 °C, čo je veľmi úzky interval. Len na vysokohorských staniciach boli tieto odchýlky menšie.
Extrémne vysoké teploty vzduchu na Slovensku vo februári 2024 neboli namerané iba na pozemných meteorologických staniciach, ale boli zaznamenané aj aerologickými meraniami vo vyšších vrstvách atmosféry. Merania vo vybraných výškových hladinách v blízkosti povrchu boli konzistentné s meraniami pozemných meteorologických staníc v podobných nadmorských výškach. Teploty aj odchýlky od dlhodobých priemerov boli rekordne vysoké až do výšok okolo 7 km nad povrchom. Nadpriemerné februárové teploty boli merané takmer naprieč celou troposférou. Vo vrstve vzduchu v blízkosti hladiny tropopauzy bola teplota vzduchu, naopak, veľmi nízka.

Predpoveď pre vás na 18. a 19. týždeň 2024

2.5.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | PAVOL BERÁNEK, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 18. a 19. týždeň 2024
Meteorológ SHMÚ Pavol Beránek predpovedá počasie na koniec 18. s výhľadom na 19. týždeň 2024.

Predbežné zhodnotenie mesiaca apríl 2024

2.5.2024 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MAROŠ TURŇA, JAKUB RIDZOŇ
Predbežné zhodnotenie mesiaca apríl 2024
Apríl 2024 skončil na Slovensku po teplotnej stránke ako nadnormálny (teplý), zrážkovo ako podnormálny (suchý) až silne nadnormálny (veľmi vlhký). (Obr. 1 Meteorologická stanica Liesek).

Pohľad na hydrologický rok 2023 z aspektu podzemnej vody

26.4.2024 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | VALÉRIA SLIVOVÁ, MICHAELA KUREJOVÁ STOJKOVOVÁ
Pohľad na hydrologický rok 2023 z aspektu podzemnej vody
Kalendárny rok 2023 sa skončil z teplotného hľadiska ako 2. najteplejší od roku 1931. Štatisticky veľmi významné (ročné) odchýlky sa vyskytli na celom území Slovenska a tak ho charakterizujeme po teplotnej stránke ako silno až mimoriadne nadnormálny [1, 2]. Zima (2022/2023) sa z teplotného hľadiska skončila ako 4. najteplejšia. Štatisticky významné (sezónne) odchýlky sa vyskytli na väčšine územia, a tak ju charakterizujeme ako nadnormálne teplú.(obr. prameň Kľačno)

Predpoveď pre vás na 17. a 18. týždeň 2024

25.4.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | CYRIL SIMAN, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 17. a 18. týždeň 2024
Meteorológ SHMÚ Cyril Siman prináša predpoveď počasia na koniec 17. s výhľadom na 18. týždeň 2024.

Mimoriadne skoré nástupy jarných fenologických fáz

23.4.2024 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | SNOPKOVÁ Z., SZABÓOVÁ K., HRADISKÁ L., BERECOVÁ M., ROZKOŠNÝ J., NIGUTOVÁ J., GALOVÁ D.
Mimoriadne skoré nástupy jarných fenologických fáz
Nadnormálne až mimoriadne nadnormálne teploty vzduchu a nadnormálne teploty pôdy, ktoré pretrvávali od januára do polovice apríla spôsobili mimoriadne skoré nástupy jarných fenologických fáz na celom území Slovenska.