Aktuality SHMU

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci december 2021

17.1.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci december 2021
V decembri boli vo väčšej časti hodnotených vodomerných staníc priemerné mesačné prietoky (Qm) menšie ako odpovedajúce dlhodobé mesačné priemery (Qma) za referenčné obdobie 1961-2000 (obr. 1). Až v 82 % hodnotených staníc boli prietoky Qm,XII,2021 menšie ako 80% Qma,XII,1961-2000.

Storočnica letiskovej meteorologickej stanice v Bratislave

13.1.2022 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, BRANISLAV CHVÍLA
Storočnica letiskovej meteorologickej stanice v Bratislave
Na zoznam „oslávencov“ výnimočných výročí sa v rýchlom slede pripája ďalšia významná slovenská meteorologická (klimatologická) stanica, tentokrát z nášho hlavného mesta. Tamojšia profesionálna letecká stanica, ktorá pre nás zbiera(la) údaje o počasí postupne na starom aj súčasnom letisku, započala svoju aktivitu pred rovným storočím. Popri obhliadnutiu sa za jej históriou sme vám aj dnes pripravili niektoré hlavné skutočnosti z mimoriadne cenného časového radu príslušných údajov, ktorý máme pre odborné analýzy k dispozícii prakticky úplne kompletný.

Druhé číslo Meteorologického časopisu

12.1.2022 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | NORBERT POLČÁK
Druhé číslo Meteorologického časopisu
Milí priatelia,
dovoľujeme si vás upozorniť, že v týchto dňoch vyšlo 2. číslo Meteorologického časopisu.

Zhodnotenie sucha na Slovensku za rok 2021

10.1.2022 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | OKS
Zhodnotenie sucha na Slovensku za rok 2021
V tomto článku sme pre Vás pripravili zhodnotenie sucha na Slovensku za rok 2021. Sucho je rozdelené do podoblastí - meteorologické sucho, pôdne sucho a taktiež sme pridali zhodnotenie dopadov sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Teplotne extrémny prelom rokov 2021 a 2022

2.1.2022 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
Teplotne extrémny prelom rokov 2021 a 2022
Uplynulý silvestrovský aj sviatočný novoročný deň sa na nemalej časti Slovenska niesol v znamení mimoriadne teplého počasia, ktoré prinieslo rad rekordných zápisov do našej údajovej evidencie. V mnohých prípadoch sme na našich meteorologických staniciach zaznamenali najteplejší deň v rámci celého decembra, resp. predovšetkým januára tak z pohľadu maximálnej, minimálnej, ako aj priemernej dennej teploty vzduchu. V tomto príspevku sme pre Vás operatívne pripravili stručné klimatologické zhrnutie zaznamenaných extrémov.

100 rokov od založenia meteorologickej stanice Košice-letisko

29.12.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
100 rokov od založenia meteorologickej stanice Košice-letisko
Meteorologické pozorovania na košickom letisku, zrejme najdôležitejšej meteorologickej/klimatologickej stanice na východnom Slovensku, práve v tomto čase oslavujú významný míľnik svojej histórie. Časový úsek v rokoch, ktorý uplynul od položenia ich základov, musíme odteraz označovať už trojciferným číslom. V tomto zhrnutí si v krátkosti pripomenieme históriu tamojších pozorovaní a pridáme základné klimatologické informácie, spracované z bohatého súboru zaznamenaných údajov z tejto stanice.

Aká je dlhodobá pravdepodobnosť "bielych Vianoc" na Slovensku?

23.12.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, MILAN ONDERKA
Aká je dlhodobá pravdepodobnosť
Zdá sa, že podľa aktuálnej predpovede SHMÚ bude na Štedrý deň "pod snehom" väčšia časť územia Slovenska, s výnimkou južných častí západného, stredného a východného Slovenska. Vianočné sviatky sa často spájajú s idealizovaným obrazom krajiny pokrytej snehom aký možno vidieť na vianočných pohľadniciach, počuť v koledách a v rozprávkach zobrazujúcich "biele Vianoce". Do akej miery sa však tieto predstavy o dokonalých Vianociach so snehom zakladajú na realite? V nasledujúcej analýze prinášame výsledky štatistického hodnotenia klimatickej pravdepodobnosti výskytu celkovej snehovej pokrývky na Slovensku v období Vianočných sviatkov (24.-26. decembra).

Predpoveď počasia na Vianoce

22.12.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | IVAN GARČÁR
Predpoveď počasia na Vianoce

Na Štedrý deň (v piatok, 24. 12. 2021) bude na viacerých miestach snežiť, v polohách do 800 m postupne dážď. Ojedinele poľadovica a tvorba snehových jazykov. Popoludní od +9°C na juhozápade do -1°C na severovýchode krajiny. Večer bude sneh na väčšine územia, ale v južnej polovici západného Slovenska a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska bez bielej periny.

Kvalita podzemných vôd Slovenska a Žitného ostrova

20.12.2021 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | ANDREA ĽUPTÁKOVÁ, DANKA KRUMPOLCOVÁ, JAROSLAVA URBANCOVÁ
Kvalita podzemných vôd Slovenska a Žitného ostrova

Monitorovanie kvality podzemnej vody na Slovensku zohráva dôležitú úlohu v rámci integrovaného systému monitorovania vôd z hľadiska funkcie najdôležitejšieho zdroja zásob pitných vôd a pre vypracovanie plánov manažmentu povodí podľa Rámcovej smernice o vode.

Vodohospodárska bilancia množstva a kvality podzemnej vody za rok 2020

16.12.2021 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | VALÉRIA SLIVOVÁ, JAROSLAVA URBANCOVÁ
Vodohospodárska bilancia množstva a kvality podzemnej vody za rok 2020

Podzemná voda je jednou zo základných surovinových zdrojov, ktorá tvorí dôležitú zložku prírodného prostredia a slúžia na zabezpečovanie hospodárskych a ostatných celospoločenských potrieb. V SR je postavenie podzemnej vody veľmi dôležité, pretože predstavuje hlavný zdroj pitnej vody.