Aktuality SHMU

Predpoveď pre vás na 31. a 32. týždeň 2022

5.8.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | NORBERT POLČÁK, IVAN GARČÁR
Predpoveď pre vás na 31. a 32. týždeň 2022


Meteorológ SHMÚ Norbert Polčák a jeho predpoveď na 31. a 32. týždeň 2022.

Do koryta Bodvy sa vrátila voda

3.8.2022 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | KOLEKTÍV HYDROLÓGOV RS SHMÚ, KOŠICE
Do koryta Bodvy sa vrátila voda

V období počas malej vodnosti boli vykonané merania prietokov vo vodomerných staniciach v povodiach Bodrog a Hornád za účelom zaznamenávania minimálnych prietokov.

Nové informácie na webstránke: aktuálne mapy kvality ovzdušia

3.8.2022 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | JANA KRAJČOVIČOVÁ
Nové informácie na webstránke: aktuálne mapy kvality ovzdušia
Na stránke Spravodajstvo kvality ovzdušia: mapy pribudla k bodovým informáciám na meracích staniciach kvality ovzdušia aj vrstva mapy koncentrácií, indikujúca kvalitu ovzdušia aj na miestach, ktoré nie sú pokryté meraniami. Hoci ide iba o modelový odhad koncentrácií v priestorovom rozlíšení 1 x 1 km, poskytuje nám ucelenejšiu informáciu o aktuálnom priestorovom rozložení koncentrácií ako aj o vývoji za posledných 72 hodín.

Merania prietokov počas nízkej vodnosti v povodí Hrona a Ipľa (26.-27.7.2022)

29.7.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | OHMPAV BANSKÁ BYSTRICA
Merania prietokov počas nízkej vodnosti v povodí Hrona a Ipľa (26.-27.7.2022)

Počas obdobia nízkej vodnosti v dňoch 26.-27.7.2022 vykonali pracovníci Regionálneho pracoviska SHMÚ v Banskej Bystrici merania prietokov vo vodomerných staniciach v povodí Hrona a Ipľa. Získané výsledky z 37 meraní budú použité na vyhodnotenie prietokov vo vodomerných staniciach.

Predpoveď pre vás na 30. a 31 týždeň 2022

28.7.2022 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | JANA ČERBOVÁ, IVAN GARČÁR
Predpoveď pre vás na 30. a 31 týždeň 2022

Meteorologička SHMÚ Jana Čerbová predpovedá počasie na koniec 30. s výhľadom na 31. týždeň 2022.

Hydrologická situácia v povodí riek Morava, Nitra a oblasti Malých Karpát

28.7.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | JENEIOVÁ K., KOŠŤÁL D., BORÁROŠ T., SPÁL P., BLAŠKOVIČOVÁ L.
Hydrologická situácia v povodí riek Morava, Nitra a oblasti Malých Karpát


Pretrvávajúce vysoké teploty a zrážkový deficit v posledných týždňoch spôsobili klesanie hladín tokov na celom území Slovenska. V tomto článku hodnotíme hydrologické sucho na západnom Slovensku.Prejavy sucha v lesných porastoch buka lesného v pohorí Považský Inovec

27.7.2022 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF ROZKOŠNÝ, MAROŠ TURŇA, JOZEF PECHO
Prejavy sucha v lesných porastoch buka lesného v pohorí Považský Inovec
Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov v niektorých južne situovaných pohoriach na Slovensku. Výrazné negatívne dopady na ostatné dreviny síce zatiaľ neboli pozorované, no v prípade, že nepriaznivé poveternostné podmienky (sucho a vysoké teploty vzduchu) budú aj naďalej pretrvávať v priebehu tohtoročného leta, predpokladáme, že symptómy väčšieho stresu sa začnú prejavovať už v najbližších týždňoch aj v prípade iných druhov lesných drevín.

Meteorologické príčiny teplotných extrémov 21. júla 2022

22.7.2022 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Meteorologické príčiny teplotných extrémov 21. júla 2022
Najvyššie hodnoty teploty vzduchu 38-40 °C sme zaznamenali aj v netypických lokalitách v doposiaľ najvyššej nadmorskej výške. Prečo bolo v kotlinách stredného Slovenska teplejšie ako v nížinách na západe a východe?

Zaznamenali sme ďalší tok bez vody – Tovársky potok v povodí Váhu

22.7.2022 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | POÓROVÁ J., LIOVÁ S., SLIVOVÁ V. A KOL
Zaznamenali sme ďalší tok bez vody – Tovársky potok v povodí Váhu

Nepriaznivá meteorologická situácia, deficit zrážok, vysoké teploty vzduchu pokračujú. Hladiny v tokoch a v podzemných vodách klesajú. Nepriaznivá hydrologická situácia je takmer na celom území SR (https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=monitoring_sucha).

Predpoveď pre vás na 29. a 30. týždeň 2022

22.7.2022 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | CYRIL SIMAN, IVAN GARČÁR
Predpoveď pre vás na 29. a 30. týždeň 2022
Meteorológ SHMÚ Cyril Siman ponúka predpoveď počasia na 29. a 30. týždeň 2022.