Aktuality SHMU

Predpoveď pre vás na 13. a 14. týždeň 2023

30.3.2023 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | CYRIL SIMAN, IVAN GARČÁR
Predpoveď pre vás na 13. a 14. týždeň 2023

Meteorológ SHMÚ Cyril Siman prináša predpoveď počasia na koniec 13. s výhľadom na 14. týždeň 2023.

SHMÚ je súčasťou nového európskeho projektu

30.3.2023 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | LÍVIA LABUDOVÁ
SHMÚ je súčasťou nového európskeho projektu
V dôsledku prebiehajúcej zmeny klímy sa v strednej Európe očakáva zvýšenie frekvencie, trvanie a intenzity sucha, vĺn horúčav a požiarneho nebezpečenstva.

Svetový meteorologický deň na špeciálnej škole

24.3.2023 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | MGR. PETER KAJABA
Svetový meteorologický deň na špeciálnej škole
Svetový meteorologický deň každoročne oslavujeme 23. marca pri príležitosti založenia Svetovej meteorologickej organizácie a tak som pre deti zo ŠZŠ s MŠ na Karpatskej ulici, v Bratislave pripravil prezentáciu s názvom Počasie a jeho nálady.

Predpoveď pre vás na 12. a 13. týždeň 2023

23.3.2023 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | MARTINA SADLOŇOVÁ, IVAN GARČÁR
Predpoveď pre vás na 12. a 13. týždeň 2023


Meteorologička SHMÚ Martina Sadloňová predpovedá počasie na koniec 12. s výhľadom na 13. týždeň 2023.

Neodkladné opatrenia v oblasti boja proti prejavom klimatickej zmeny môžu zabezpečiť znesiteľnú budúcnosť pre všetkých

23.3.2023 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | LADISLAV MARKOVIČ, IVAN GARČÁR
Neodkladné opatrenia v oblasti boja proti prejavom klimatickej zmeny môžu zabezpečiť znesiteľnú budúcnosť pre všetkých
WMO, Interlaken, Švajčiarsko, 20. marca 2023 – Existuje viacero, uskutočniteľných a účinných možností na zníženie emisií skleníkových plynov a na prispôsobenie sa klimatickej zmene podmienenej činnosťou človeka, a sú k dispozícii už teraz, uvádza sa v súhrnnej správe Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) zverejnenej 20.03.2023.

Pozvánka na odborný seminár 2023

18.3.2023 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Pozvánka na odborný seminár 2023

Pozývame vás na odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa.
Seminár sa uskutoční v stredu 22. marca 2023 o 14. hodine. Sledujte nás naživo na našom profile www.facebook.com/shmu.sk.

Predpoveď pre vás na 11. a 12. týždeň 2023

16.3.2023 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | PAVOL BERÁNEK, IVAN GARČÁR
Predpoveď pre vás na 11. a 12. týždeň 2023


Meteorológ SHMÚ Pavol Beránek predpovedá počasie na koniec 11. s výhľadom na 12. týždeň 2023.

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci február 2023

13.3.2023 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci február 2023
Február 2023 bol z hľadiska priemernej mesačnej teploty normálny, z hľadiska mesačných úhrnov zrážok silne podnormálny až silne nadnormálny, z hľadiska priemerných mesačných prietokov nadnormálny až extrémne vodný a z hľadiska podzemnej vody nadnormálny mesiac. Na tokoch sa vyskytli ľadové úkazy, došlo k vzostupu hladín z topenia snehu, vyskytlo sa aj krátkodobé dosiahnutie 3. SPA na severe Slovenska. Obr. Vodomerná stanica Podbanské, tok Belá.

Zima 2022/2023 - zhodnotenie

10.3.2023 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | L.MARKOVIČ, P.FAŠKO, O.BOCHNÍČEK, M.TURŇA, J. ROZKOŠNÝ, P.KAJABA
Zima 2022/2023 - zhodnotenie
Zima (2022/2023), z teplotného hľadiska skončila ako 4. najteplejšia, resp. 89. najchladnejšia aspoň od roku 1931. Štatisticky významné (sezónne) odchýlky sa vyskytli na väčšine územia a tak ju charakterizujeme ako nadnormálne teplú (Trenčiansky, Žilinský, a západná časť Prešovského kraja) až silno nadnormálne teplú zimu (Bratislavský, Trnavský, Banskobystrický, južné okresy Košického a Prešovský kraj). Odchýlky od dlhodobého priemeru 1991 – 2020 sa pohybovali od +1,2 °C do +3,0 °C. V porovnaní s jednotlivými normálmi (definovaný ako priemer za 30 ročné obdobie určitého meteorologického prvku alebo charakteristiky) bola zima 2022/2023 o +2,3 °C teplejšia ako hodnota za obdobie 1991 – 2020, resp. o +2,9 °C ako za 1981 – 2010, resp. +3,4 °C ako za 1961 – 1990.

Predpoveď pre vás na 10. a 11. týždeň 2023

8.3.2023 | SHMÚ | SPRÁVA | MARCEL MACKO, IVAN GARČÁR
Predpoveď pre vás na 10. a 11. týždeň 2023

Meteorológ SHMÚ Marcel Macko predpovedá počasie na koniec 10. s výhľadom na 11. týždeň 2023.