Aktuality SHMU

Január 2023 – mesiac plný nevídaných extrémov

3.2.2023 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | DALIBOR VÝBERČI, PAVEL FAŠKO, JOZEF PECHO
Január 2023 – mesiac plný nevídaných extrémov
Skončený prvý kalendárny mesiac tohto roka bol klimatologicky krajne pozoruhodným. V našej staničnej sieti sme zaznamenali enormné množstvo dosiahnutých dlhodobých extrémov (hlavne teploty vzduchu, ale aj atmosférických zrážok), pričom aj na celoštátnej úrovni. Mnohé z rekordov boli zaznamenané vo veľmi dominantnej podobe, s ohromným náskokom pred predošlými extrémnymi hodnotami. Z uvedených dôvodov môžeme Január 2023 z pohľadu vysokých teplôt vzduchu dozaista označiť za jeden z najextrémejších mesiacov, aké v histórii meteorologických meraní na Slovensku evidujeme.


Podľa priemernej mesačnej teploty vzduchu sme napr. na košickom letisku zaznamenali historicky najteplejší Január za posledných 102 rokov. Na viacerých staniciach, pričom aj veľmi dlho prevádzkovaných, bola predchádzajúca najvyššia hodnota prekonaná málo vídaným spôsobom o viac ako 1 °C; v Medzilaborciach podľa údajov od roku 1941, to bolo až o 1,6 °C. Okrem iného aj v Košiciach-letisku bol už spomenutý nový, vyše storočný extrém zaznamenaný s náskokom 1,0 °C.

Pozoruhodná situácia nastala v kategórii najvyššej minimálnej mesačnej teploty vzduchu. Tá vo Vysokej nad Uhom dosiahla iba -2,2 °C, čo je nový národný extrém najvyššieho januárového minima, nameraného na ktorejkoľvek zo slovenských klimatologických staníc prinajmenšom od roku 1961 (prekonaná hodnota -2,4 °C v Bratislave-Trnavskej za Január 1975). V Medzilaborciach bol príslušný „dlhoveký“ staničný extrém tejto charakteristiky prekonaný o bezmála 4 °C (z -7,9 °C na -4,0 °C). V niektorých prípadoch dokonca mesačné teplotné minimum bolo rekordne vysoké nielen pre Január, ale pre ktorýkoľvek z trojice zimných mesiacov, teda aj so zahrnutím Decembra a Februára.

V prípade najvyššej priemernej mesačnej minimálnej teploty vzduchu (priemer denných miním v mesiaci) bol v tohtoročnom Januári nový extrém zaznamenaný na najväčšom súbore klimatologických staníc, a to vrátane množstva našich meracích miest na západnom Slovensku. Tento druh extrému sme zaznamenali dokonca aj na našej najdlhšie fungujúcej stanici v Hurbanove s príslušným časovým radom s dĺžkou 123 rokov. Na viacerých spomedzi našich najdlhšie prevádzkovaných staníc je pritom nová hodnota rekordu až o 2 °C vyššia než predchádzajúca; platí to pre stanice Košice-letisko, Medzilaborce, Somotor a Kamenica nad Cirochou. Aj v tejto kategórii sa stalo, že priemerné mesačné teplotné minimum bolo niekde extrémne vysoké nielen pre Január, ale aj pre ktorýkoľvek zo zimných mesiacov.

Z pohľadu najvyššej priemernej mesačnej maximálnej (priemer denných maxím v mesiaci) teploty vzduchu boli lokálne nové extrémy ustanovené taktiež s veľmi veľkým náskokom v porovnaní s predchádzajúcou najvyššou hodnotou, pričom aj v prípade dlho fungujúcich klimatologických staníc. Stalo sa tak napr. v Orechovej o 1,0 °C (z 5,0 °C na 6,0 °C), v Trebišove-Milhostove, Somotore a Kamenici nad Cirochou o 0,9 °C.

Celoštátny extrém sme zaregistrovali z pohľadu najnižšieho mesačného počtu dní s mrazom. V Somotore boli v tohtoročnom Januári zaznamenané len 4, čím bol dosiahnutý nový slovenský extrém najnižšieho januárového počtu mrazových dní na niektorej z našich klimatologických stanici prinajmenšom od roku 1961 (bývalý rekord predstavovalo 6 mrazových dní v Stupave za Január 1994). Práve v Somotore bola najvypuklejšia situácia aj v kontexte lokálneho mesačného extrému, keďže nový dlhodobý staničný rekord tam bol ustanovený s rozdielom 11 dní oproti predchádzajúcemu. Situácia bola extrémna prakticky vo všetkých regiónoch Slovenska, a dokonca v Hurbanove bol zaznamenaný najnižší januárový počet mrazových dní za posledných 152 rokov.

Z ostatných teplotných rekordov spomeňme, že v Dolnom Hričove, Banskej Bystrici-Zelenej, či Rimavskej Sobote sme zaznamenali za dlhú dobu tamojších meraní, napr. v prípade posledne menovanej stanice vykonávaných vyše 70 rokov, premiérový Január s nulovým počtom ľadových dní (s celodenným mrazom).

Pripomeňme, že extrémne hodnoty rôznych charakteristík teploty vzduchu sme zaznamenali už na začiatku mesiaca; priblížili sme ich v tomto skoršom článku. Následne sme prežili aj extrémne bezmrazové obdobia, o ktorých sme taktiež už skôr informovali, a to v tomto príspevku. Pre doplnenie, v Michalovciach a Somotore trvalo bezmrazové obdobie počas Januára 2023 napokon až 25 dní (celkovo až 27 vrátane záveru decembra).

Napokon nemožno opomenúť ani extrémne vysoké mesačné úhrny atmosférických zrážok na niektorých miestach Slovenska. Zo všetkých nových rekordných hodnôt konkrétne spomeňme ten klimatologicky azda najvýznamnejší prípad, keď v Hurbanove sme s 97,4 mm zaznamenali najväčšie množstvo zrážok v Januári od roku 1872. Dlhodobé rekordy v tomto ohľade sme však okrem niektorých lokalít vo východnej polovici Podunajskej nížiny zaznamenali napr. aj v oblasti Slovenského Stredohoria, či v severnej polovici východného Slovenska.
 

Literatúra a zdroje:

▪ Klimatologická databáza SHMÚ – KMIS.

Analyzované boli údaje zo všetkých meteorologických staníc s klimatologickým programom meraní a pozorovaní v rámci klimatologickej databázy SHMÚ z obdobia prevažne od roku 1961 (v prípade niekoľkých staníc aj staršie: napr. Hurbanovo od 1901, približne pätnásť staníc od 1951, atď.) do súčasnosti (v prípade aktuálnych údajov z Januára 2023 ide o operatívne, t. j. nevalidované údaje). S ohľadom na rozsah a druh spracovaných údajov preto upozorňujeme, že v budúcnosti nemožno vylúčiť dodatočné doplnenie či spresnenie v tomto príspevku prezentovaných skutočností. V kontexte celoslovenského výskytu predmetných období je potrebné brať do úvahy prirodzenú nehomogenitu, danú v čase sa meniacim počtom merajúcich staníc.
 

▲ Obr. 1: Extrémy najvyššej priemernej mesačnej teploty vzduchu, zaznamenané na vybraných klimatologických staniciach na Slovensku za Január 2023 [Zdroj: KMIS SHMÚ].
 

▲ Obr. 2: Extrémy najvyššej minimálnej mesačnej teploty vzduchu, zaznamenané na vybraných klimatologických staniciach na Slovensku za Január 2023 [Zdroj: KMIS SHMÚ].
 

▲ Obr. 3: Extrémy najvyššej priemernej mesačnej minimálnej teploty vzduchu, zaznamenané na vybraných klimatologických staniciach na Slovensku za Január 2023 [Zdroj: KMIS SHMÚ].
 

▲ Obr. 4: Extrémy najvyššej priemernej mesačnej maximálnej teploty vzduchu, zaznamenané na vybraných klimatologických staniciach na Slovensku za Január 2023 [Zdroj: KMIS SHMÚ].
 

▲ Obr. 5: Extrémy najnižšieho mesačného počtu mrazových dní, zaznamenané na vybraných klimatologických staniciach na Slovensku za Január 2023 [Zdroj: KMIS SHMÚ].
 

▲ Obr. 6: Extrémy najvyššieho mesačného úhrnu atmosférických zrážok, zaznamenané na vybraných klimatologických staniciach na Slovensku za Január 2023 [Zdroj: KMIS SHMÚ].
 

▲ Obr. 7: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu [°C] v Európe v januári 2023 od normálu 1991 - 2020 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (vpravo) to isté pre mesačný úhrn atmosférických zrážok vyjadrený v abs. rozdieloch od normálu 1991 - 2020 [Zdroj: ECMWF].

▲ Obr. 8: (vľavo) Teplota vzduchu v úrovni 2 m v termíne 12:00 h UTC [°C] a jej odchýlka (vpravo) od normálu 1991 - 2020 v období 1.1. - 31.1.2023 na základe údajov globálnej reanalýzy ERA5 [zdroj: ECMWF].
 

▲ Obr. 9: Vývoj odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu [°C] od normálu 1991 - 2020 na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období v období 1.1. - 31.1.2023 [Zdroj: KMIS SHMÚ].
 

▲ Obr. 10: (vľavo) Denný úhrn atmosférických zrážok [mm] a (vpravo) vývoj celkovej výšky snehovej pokrývky [cm] na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období v období 1.1. - 31.1.2023 [zdroj: KMIS SHMÚ].