Aktuality SHMU

Mimoriadne teplý október 2023

3.11.2023 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | OLIVER BOCHNÍČEK, LADISLAV MARKOVIČ, PAVEL FAŠKO
Mimoriadne teplý október 2023
Počas októbra 2023, druhého mesiaca aktuálnej jesene, boli dosiahnuté hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu s výraznou kladnou odchýlkou od dlhodobého priemeru (1991-2020). Toto vytvára predpoklady, že prebiehajúca jeseň by sa mohla stať rekordne teplou a to aj v prípade, že november by bol v tomto roku relatívne menej teplý, ako predchádzajúce 2 jesenné mesiace.

Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla v tohtoročnom októbri mimoriadne vysoké hodnoty, aj keď bolo (narozdiel od tohtoročného septembra) zaznamenaných iba málo rekordných hodnôt. Rekordne vysoké hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu sa v tohtoročnom októbri sústreďovali na krajný západ a juhozápad Slovenska. Ovplyvniť to mohlo to, ako sa priestorovo na Slovensku prejavili mimoriadne teplé októbre napríklad v rokoch 1966, 2001, 2018, ale napríklad aj časový priebeh a priestorový rozsah výraznosti nezvyčajného oteplenia, ktoré bolo na Slovensku zaznamenané na rozhraní tohtoročnej druhej a tretej dekády októbra.

Priemerná mesačná teplota vzduchu sa v októbri 2023, vo výberovom súbore 25 meteorologických staníc, pohybovala od 0,5 °C na Lomnickom štíte do 14,3 °C na stanici Bratislava - letisko (Obr.  1), pričom sa odchýlka od klimatologického normálu 1991 -2020 pre túto teplotnú charakteristiku pohybovala v intervale 1,9 °C (Štós, kúpele) – 3,6 °C (Bratislava - letisko) Obr. 2). Na trinástich staniciach boli dosiahnuté hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu, ktoré sa v dlhodobom časovom rade 1931 – 2023 zaradili na prvé tri miesta, pričom na meteorologickej stanici Bratislava – letisko bola dosiahnutá (pre túto stanicu) historicky absolútne najvyššia priemerná októbrová teplota vzduchu (Obr. 3).    

Obr. 1: Priemerná mesačná teplota vzduchu na vybraných meteorologických staniciach v októbri 2023.

Fig. 1: Mean monthly air temperature at selected meteorological stations in October 2023.

 

Obr. 2: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 - 2020 v októbri 2023.

Fig. 2: Deviation of the mean monthly air temperature from the 1991 - 2020 normal in October 2023.

Obr. 3: Poradie významne vysokých priemerným mesačných teplôt vzduchu v októbri 2023 v časovom rade 1931 - 2023.

Fig. 3: Ranking of significantly high mean monthly air temperatures in October 2023 in the time series 1931 - 2023.