Aktuality SHMU

Výstupy projektu PERUN (TA ČR) - pozvánka

14.11.2023 | SHMÚ | SPRÁVA | PAULÍNA VALOVÁ
Výstupy projektu PERUN (TA ČR) - pozvánka
Český hydrometeorologický ústav a Česká meteorologická spoločnosť vás pozývajú na odborný webinár pod názvom „Výstupy projektu PERUN (TA ČR)“ Termín : 16. november 2023 o 13.30 hod. (cca 1 hodina)

Pripojiť sa môžete cez aplikáciu Webex na adrese:
https://mzp.webex.com/mzp/j.php?MTID=m690bd60ecbac5e12203d41e879d751ad

Hlavné témy:
Radim Tolasz: Projekt PERUN – úvod
Ján Mašek: Klimatická konfigurace modelu ALADIN na ČHMÚ
Petr Šercl: Statistické charakteristiky 1denních srážkových maxim a jejich prostorová proměnlivost

Projekt PERUN (TA ČR, SS02030040) rieši od roku 2020 osem organizácií, ktoré sa v Česku venujú zmene klímy. Úvod do projektu a stručný prehľad výstupov bude obsahom prvého vystúpenia (Radim Tolasz). Veľká časť projektu PERUN využíva a naďalej bude využívať scenáre zmeny klímy pre Česko pripravené na základe výstupov modelu ALADIN-CLIMATE/CZ. Ján Mašek predstaví tento model a jeho konfiguráciu. Projekt PERUN je multiodborový, pokrýva zmenu klímy od modelovania, cez porovnanie scenárov až po analýzu možných zmien a dopadov vo vybraných sektoroch s pomocou klimatologických, agroklimatologických i hydrologických analýz. Petr Šercl vás zoznámi s prejavmi 1-dňových zrážkových maxím v období 1961–2020, čo je malý, ale dôležitý krok pre prípravu scenárov budúcej klímy v Česku.