Aktuality SHMU

Pozvánka na hydrologický seminár 2023

17.11.2023 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Pozvánka na hydrologický seminár 2023
Pozývame vás na 33. hydrologický seminár pri príležitosti ukončenia hydrologického roka pod názvom „Od intenzívnych dažďov po sucho“ Termín: 23.11.2023, 10.00 hod. Môžete prísť osobne k nám do kinosály na Jeséniovej ulici č. 17 v Bratislave alebo nás sledujte naživo na našej facebookovej stránke

Názvy prednášok a prednášajúci:

Súčasné riešenie problematiky návrhových hodnôt intenzít zrážok na Slovensku

Milan Onderka

Prečo je snehová pokrývka v zime dôležitá

Danica Lešková

Riziko výskytu meteorologického sucha na Slovensku

Lívia Labudová

Mapy rizikových oblastí pre sucho na Slovensku na základe priemernej a malej vodnosti

Lotta Blaškovičová

Mapa dopadov sucha na Slovensku v podzemnej vode

Valéria Slivová

Analýza priestorového rozloženia odberov povrchových a podzemných vôd na území Slovenska

Katarína Kotríková

Vyhodnotenie a vývoj kvality vody v záujmovom území povodia rieky Slaná

Andrea Ľuptáková, Jana Döményová, Róbert Chriašteľ.

 

Viac informácií získate po kliknutí na banner: