Aktuality SHMU

Hydrologická situácia dňa 25.2.2013, 6:00

25.2.2013 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | DANICA LEŠKOVÁ
Hydrologická situácia dňa 25.2.2013, 6:00

Prudké oteplenie a dážď priniesli výrazné vzostupy hladín na slovenských tokoch. Stupne povodňovej aktivity boli dosiahnuté a prekročené vo viacerých lokalitách.

Slovenský hydrometeorologický ústav  25.2.2013 o 6:00 zameral na 22 staniciach štátnej hydrologickej siete hladiny zodpovedajúce povodňovým situáciám, keď na 1 stanici bola dosiahnutá hladina zodpovedajúca 3. stupňu povodňovej aktivity (SPA), na 7 staniciach 2.SPA a na 14 staniciach 1.SPA. Najviac postihnutými oblasťami bolo povodie Ipľa a povodie Nitry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanice s dosiahnutými SPA 25.2.2013 o 6 00

3.SPA  Plášťovce -Litava                             povodie Ipľa

2.SPA  Prša – Suchá                                  povodie Ipľa

            Pôtor- Stará rieka                          povodie Ipľa

            Horné Semerovce - Štiavnica           povodie Ipľa

            Želovce – Krtíš                              povodie Ipľa

            Dolná Strehová – Tisovník               povodie Ipľa

            Plášťovce - Krupinica                      povodie Ipľa

            Vieska nad Žitavou                         povodie Nitry

1.SPA  Kalinčiakovo –Sikelnica                      povodie Ipľa

            Sadzice – Búr                                 povodie Ipľa

            Kalonda – Ipeľ                                povodie Ipľa

            Vyškovce – Ipeľ                             povodie Ipľa

            Holiša – Ipeľ                                  povodie Ipľa

           Kalinovo - Ipeľ                                povodie Ipľa

           Behynce - Turiec                             povodie Slanej

            Chalmová – Nitra                             povodie Nitry

            Prievidza  – Handlovka                      povodie Nitry

            Nitrianska Streda – Nitra                   povodie Nitry

            Biskupice – Bebrava                         povodie Nitry

            Nové Zámky – Nitra                         povodie Nitry

            Horné Orešany – Parná                    povodie dolného Váhu

            Myjava - Myjava                               povodie Moravy

 

Nepriaznivá hydrologická situácia sa začala vyvíjať už v piatok 22.2.2013, keď spadlo 5 – 10 mm, na západnom Slovensku do 18 mm zrážok vo forme „mokrého“ snehu (10 – 30cm). V sobotu, pri kladných celodenných teplotách do 5 st. a dažďových zrážkach  s úhrnom v priemere 20 mm na západnom a juhu stredného Slovenska, začala hladina v tokoch v dôsledku dažďa a topiaceho sa snehu postupne stúpať. Nedeľňajší dážď  na západe do 21mm, v povodí horného Hrona, Hnilca a Hornádu do 34mm znamenal ďalšie vzostupy.

V súčasnosti (25.02. 12 00) na postihnutých miestach neprší, alebo len slabo mrholí. Takáto poveternostná situácia by mala postupne zmierniť vzostupy vodných hladín a situáciu upokojovať.

Vzhľadom na predpokladané dnešné teploty (25.2.2013) 4 – 10 stupňov, ale už len zrážky do 5 mm na postihnutom území, predpokladáme na tokoch ustálenosť až mierny vzostup vodných hladín pri vysokých vodných stavoch.

Na ostatných tokoch predpokladáme mierny vzostup vodných hladín.