Aktuality SHMU

V Bratislave na Dunaji sa objavili ľady

26.2.2018 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | DANICA LEŠKOVÁ
V Bratislave na Dunaji sa objavili ľady

Od dnešného dňa obyvatelia Devína a Bratislavy môžu vidieť plávať v Dunaji ľady. Ide o koláče ľadovej triešte, ktoré sa mohutne tvoria na rieke Morava. 

Ľadová triešť vznikne odtrhnutím dnového ľadu, ktorý sa vytvára pri celodenných silných mrazoch, a to zamŕzaním drobných  čiastočiek vody, ktorá sa prúdením v toku prichytáva na dne toku. Tam sa ľadové kryštáliky navzájom spájajú a hromadia.

Štruktúrou pripomínajú ľadovú drť. Hromadenie dnového ľadu  môže mať negatívne následky na upchávanie toku.  Tento prípad sme znamenali už na niektorých staniciach. V Tužine bol dosiahnutý už 1. stupeň povodňovej aktivity. Na ukážkach priebehu vodnej hladiny je vidieť denných chod, kedy pri najvyšších denných teplotách (napriek tomu, že sú záporné) dochádza k oslabeniu a odtrhnutiu časti dnového ľadu a tým prechodný pokles vodnej hladiny. Pripomínam, že množstvo vody v toku je stále rovnaké, len sa mení vzdutie hladiny - prietočná kapacita, upchávanie toku ľadom.

 

 

Foto 2 - Martin - Pivovarský potok, príklad tvorby dnového ľadu v blízkosti vodomernej stanice


Foto 3 - Medzev, 12.1.2017

Prúd vody ich môže strhnúť. Vtedy vyplývajú na povrch a plávajú ako ľadová triešť. Pri kontakte so studeným vzduchom začína povrch ľadovej triešte tuhnúť. V úzkych miestach toku, alebo pri veľkom výskyte sa ľadová triešť môže pospájať – zamrznúť. Vtedy už môže vznikať nepriaznivá odtoková situácia, keď sa zmenšuje prietočná kapacita koryta.

Momentálne na tokoch celého Slovenska je voda mimoriadne podchladená a mimoriadne nízke teploty vzduchu spôsobujú zosilňovanie ľadových javov v tokoch. Predpokladáme, že sa situácia bude zhoršovať, preto hydroprognostici SHMÚ vydali výstrahu zatiaľ 1. stupňa na nebezpečenstvo ľadových povodní pre okresy Prievidza a Martin. Očakávame, že pribudnú ďalšie okresy s nebezpečenstvom ľadových povodní. Koncom týždňa by sa mala situácia stabilizovať, ale môže prísť k ďalším nepríjemným situáciám spojenými s odchodom ľadov a ľadovými bariérami. Ale to už závisí od meteorologickej situácie.