Aktuality SHMU

Aktivity projektu DriDanube pokračujú

26.10.2018 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | PAVEL ŠŤASTNÝ, LÍVIA LABUDOVÁ
Aktivity projektu DriDanube pokračujú

Pri sledovaní a hodnotení sucha a jeho dopadov je dôležitá komunikácia a spolupráca s odbornou i širokou verejnosťou. Z tohto dôvodu SHMÚ zorganizoval seminár zameraný na informovanosť a spoluprácu s odborníkmi z oblasti poľnohospodárstva, ovocinárstva a lesníctva.

Dňa 23.10.2018 sa konal seminár „Hodnotenie sucha a jeho dopadov na Slovensku“ v rámci projektu DriDanube. Seminár organizoval Slovenský hydrometeorologický ústav v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK). Zúčastnili sa ho najmä odborníci a pracovníci z poľnohospodárskej, ovocinárskej a lesníckej komunity. Podujatie sa uskutočnilo v hoteli Satelit v Piešťanoch. Seminár otvorili generálny riaditeľ SHMÚ, M. Benko, a riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK, Ján Baršváry. V úvodnej prednáške prezentovala L. Labudová dostupné produkty monitoringu sucha, ktoré prevádzkuje SHMÚ, vrátane užívateľského rozhrania projektu (www.droughtwatch.eu). V ďalšom príspevku G. Ivaňáková predstavila systém zberu a vyhodnocovania údajov z monitoringu dopadov sucha s dôrazom na motiváciu na zapojenie sa nových expertov do národnej reportovacej siete. V popoludňajšej sekcii odznela prednáška P. Valovej na tému predpovedí počasia so zreteľom na správne čítanie a interpretáciu predpovedných produktov na stránke SHMÚ. Odborný program zakončil P. Hlavinka z CzechGlobe so skúsenosťami monitoringu sucha a jeho dopadov v ČR. Prezentácie boli sprevádzané bohatou diskusiou, do ktorej sa účastníci seminára veľmi aktívne zapájali.

Ďalším podujatím v rámci projektu DriDanube bude stretnutie s reportérmi z praxe, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2018 na pôde SHMU v Bratislave. Na ňom bude hodnotený najmä prínos reportovacích aktivít k objektívnemu hodnoteniu sucha na Slovensku.