Aktuality SHMU

Predpoveď pre vás na 15. a 16. týždeň 2024

11.4.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | JANA POTANKOVÁ, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 15. a 16. týždeň 2024
Meteorologička SHMÚ Jana Potanková predpovedá počasie na koniec15. s výhľadom na 16. týždeň 2024.

Zhodnotenie mesiaca marec 2024

10.4.2024 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | OKS
Zhodnotenie mesiaca marec 2024
Operatívne zhodnotenie marca 2024

Zima 2023/2024 - zhodnotenie

8.4.2024 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | O.BOCHNÍČEK, P.FAŠKO, P.KAJABA, L.MARKOVIČ, J.ROZKOŠNÝ, Z.SNOPKOVÁ
Zima 2023/2024 - zhodnotenie
Zima (2023/2024), z teplotného hľadiska skončila ako 1. najteplejšia, resp. 93. najchladnejšia aspoň od roku 1931. Štatisticky významné (sezónne) odchýlky sa vyskytli na väčšine územia a tak ju charakterizujeme ako mimoriadne nadnormálne teplú. Silno nadnormálne teplá bola len v oblasti Vysokých Tatier a lokálne aj v oblasti Nízkych Tatier. Odchýlky sezónnej (zima) teploty vzduchu od dlhodobého priemeru 1991 – 2020 sa pohybovali od +1,9 °C do +4,3 °C. V porovnaní s jednotlivými normálmi (definovaný ako priemer za 30 ročné obdobie určitého meteorologického prvku alebo charakteristiky) bola zima 2023/2024 o +3,6 °C teplejšia ako za obdobie 1991 – 2020, resp. o +4,2 °C ako za 1981 – 2010, resp. o +4,7 °C ako za 1961 – 1990.

Predpoveď pre vás na 14. a 15. týždeň 2024

4.4.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | CYRIL SIMAN, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 14. a 15. týždeň 2024
Meteorológ SHMÚ Cyril Siman a jeho predpoveď počasia na koniec 14. s výhľadom na 15. týždeň 2024.

Veľkonočná epizóda saharského prachu lámala rekordy

3.4.2024 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | PETER HRABČÁK
Veľkonočná epizóda saharského prachu lámala rekordy
Optická hrúbka a objemová koncentrácia aerosólov dosiahli počas veľkonočnej epizódy saharského prachu pre stanicu Poprad-Gánovce rekordné hodnoty.

Prechod studeného frontu priniesol ukončenie epizódy prenosu saharského prachu

2.4.2024 | SHMÚ | SPRÁVA | JANA MATEJOVIČOVÁ
Prechod studeného frontu priniesol ukončenie epizódy prenosu saharského prachu
Neobvyklá epizóda prenosu saharského prachu skončila prechodom studeného frontu.Saharský prach

31.3.2024 | OVZDUŠIE | OZNAM | JANA MATEJOVIČOVÁ
Saharský prach
Od 30. 3. 2024 boli aj na našom území zaznamenané vysoké koncentrácie prachových častíc PM10 v dôsledku diaľkového prenosu zo saharskej oblasti. Podmienky priaznivé pre prenos saharského prachu budú pravdepodobne pretrvávať aj počas Veľkonočného pondelka až do prechodu očakávaného studeného frontu.

Predpoveď pre vás na 13 a 14. týždeň 2024

28.3.2024 | SHMÚ | ANALÝZA | JANA POTANKOVÁ, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 13 a 14. týždeň 2024
Meteorologička SHMÚ Jana Potanková predpovedá počasie na nadchádzajúce veľkonočné sviatky.

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci február 2024

25.3.2024 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci február 2024
Podľa operatívnych údajov sa skončil február 2024 na Slovensku po teplotnej stránke na celom území ako mimoriadne teplý. Z hľadiska zrážok sa skončil ako mierne podnormálny až ojedinele nadnormálny (1). Z hľadiska vodnosti hodnotíme tento mesiac ako extrémne vodný mesiac na strednom a východnom území Slovenska, a ako nadnormálne vodný mesiac v oblasti západného Slovenska. Výraznejšia zrážková činnosť sa navyše objavila niekoľkokrát počas mesiaca, čo malo za následok pretrvávanie zvýšených vodných stavov, predovšetkým na tokoch v hornatejších častiach povodí. Aj v podzemnej vode prevládali nadpriemerné hodnoty, a preto bol február 2024 hodnotený ako nadpriemerný mesiac.

Obr. Chorvátske rameno, Bratislava, Petržalka (fotené 18.2.2024)

Predpoveď pre vás na 12. a 13. týždeň 2024

21.3.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | CYRIL SIMAN, IVAN GARČÁR, INGRID MAKKEROVÁ, ML.
Predpoveď pre vás na 12. a 13. týždeň 2024
Meteorológ SHMÚ Cyril Siman predpovedá počasie na koniec 12. s výhľadom na 13. týždeň 2024.